Terug

Kapitaalmarktonderzoek onder financiële professionals 2011

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Regelmatig laat de AFM marktonderzoek uitvoeren onder consumenten, maar ook onder zakelijke belanghebbenden. Dit onderzoek is bedoeld als een eerste verkenning om de zichtbaarheid en de effectiviteit van het toezicht van de AFM op de kapitaalmarkten in kaart te brengen.

Deze rapportage van TNS NIPO beschrijft het onderzoek uit de periode mei-augustus 2011 onder 25 professionals op de kapitaalmarkten. Een deel van deze resultaten is gebruikt als input voor het onderzoek onder zakelijke belanghebbenden (stakeholders), dat eind 2011 werd uitgevoerd.

Vervolgstappen

  • Kennisdeling met de markt door meer webinars en round table bijeenkomsten te organiseren.
  • Meer zichtbaarheid op de kapitaalmarkten, onder andere door meer inzet van social media.
  • Blijven werven van personeel afkomstig uit de financiële markten.
  • Aanpak van tone of voice en consistentie in de brieven.
  • Meer uitleg over de aanpak van marktmisbruik. Makkelijker maken van de melding door een toegankelijker meldingformulier en zorgen voor (een snellere) terugkoppeling.

U kunt het rapport hier inzien: Eerste verkenning van het effect van toezicht AFM op de kapitaalmarkt >

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel