Terug

Reactie AFM op uitzending Zembla

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het VARA-televisieprogramma Zembla besteedt vrijdag 24 februari aandacht aan huishoudens met problemen met hun hypotheek. Ook de AFM heeft desgevraagd haar reactie gegeven op deze problematiek die in deze uitzending aandacht krijgt.

De AFM maakt zich zorgen over de mogelijk hoge risico's die huishoudens met een hypotheek lopen. Hoge hypotheken in verhouding tot het inkomen, al dan niet in combinatie met hoge hypotheken ten opzichte van de waarde van de woning, kunnen leiden tot problematische financiële situaties. Ook hoge aflossingsvrije delen van hypotheken kunnen een bedreiging vormen voor de financiële weerbaarheid van huishoudens, zeker in economisch onzekere tijden.

De AFM heeft al eerder hypotheekverstrekkers nadrukkelijk verzocht hun hypotheekportefeuilles actief te monitoren op individuele risico's voor hun klanten en waar nodig pro-actief deze problemen met hun klanten te bespreken. Zo nodig kan er vroegtijdig actie worden ondernomen om risico's op hoge restschulden terug te brengen en in te grijpen voordat er bijvoorbeeld betalingsachterstanden ontstaan. We hebben niet de indruk dat banken en adviseurs systematisch vroegtijdig en structureel naar hun hypotheekportefeuille kijken en met klanten in gesprek gaan als dat nodig is.

Banken en verzekeraars dienen in het belang van de klant te handelen. De AFM heeft vooralsnog niet de indruk dat dit altijd het geval is bij bestaande hypotheken. De AFM heeft op dit moment geen formele mogelijkheden om af te dwingen dat banken en verzekeraars dit doen. Ze is er daarom al langer voorstander van dat er een algemene zorgplicht in de Wet op het financieel toezicht wordt opgenomen, die de AFM onder meer de mogelijkheid zou geven om het juiste gedrag af te dwingen.

De AFM is tevens een verkennend onderzoek begonnen naar de manier waarop hypotheekverstrekkers het belang van de klant centraal stellen bij betalingsachterstanden van huishoudens met een hypotheek.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel