Terug

AFM en CFV sluiten convenant over kennisdeling en uitwisseling van informatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief Update 24 april 2017: De AFM en de Autoriteit woningcorporaties (voorheen Centraal Fonds Volkshuisvesting) hebben hun convenant op 10 april 2017 aangepast. Zie dit nieuwsbericht over het aangepaste convenant.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) hebben op 11 december 2012 een convenant gesloten over kennisdeling en informatie-uitwisseling. Aanleiding voor dit convenant zijn de vragen die leven over de kwaliteit van de accountantscontrole van woningcorporaties. Dit is mede naar aanleiding van de problemen bij de Stichting Vestia Groep (Vestia) en de problemen met de derivatenportefeuilles van woningcorporaties. 

Op grond van dit convenant kan het CFV aan de AFM informatie verstrekken over (vermoedelijke) overtredingen die externe accountants en financiële ondernemingen in de woningcorporatiesector hebben begaan. Voorbeelden hiervan zijn het niet naleven van de vakbekwaamheidsregels door externe accountants die de accountantscontrole doen bij een woningcorporatie en het niet naleven van regels voor zorgvuldige dienstverlening die gelden voor beleggingsdienstverlening aan woningcorporaties.

Accountantsorganisaties staan onder toezicht van de AFM en moeten voldoen aan de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). De kern van de Wta is onder meer de taak van de organisatie om te waarborgen dat wettelijke controles op de juiste wijze plaatsvinden. Financiële ondernemingen zoals banken, verzekeraars en tussenpersonen vallen onder de Wet op het financieel toezicht (Wft), die onder meer eisen stelt aan transparantie en zorgplicht en daarmee bijdraagt aan het centraal stellen van het klantbelang.

De jaarrekeningen en overige verantwoordingsdocumenten van woningcorporaties vormen de basis voor het toezicht door het CFV op de woningcorporatiesector. Het CFV heeft dan ook belang bij een goede kwaliteit van de accountantscontrole. Daarnaast heeft het CFV met ingang van 1 oktober 2012 tot taak gekregen om ook toezicht uit te oefenen op de ministeriële beleidsregels voor het gebruik van financiële derivaten door woningcorporaties. Vanuit die toezichtstaak heeft het CFV belang bij een effectief toezicht op financiële ondernemingen. De AFM kan de ontvangen informatie betrekken in haar toezicht op grond van de Wta en de Wft.

Het is de verwachting dat de kennisdeling en informatie-uitwisseling tussen beide publiekrechtelijke toezichthouders de effectiviteit van de aanpak van mogelijke misstanden zal vergroten. De overeenkomst is op 11 december ondertekend. Namens de AFM door Gerben Everts (bestuurslid) en Theodor Kockelkoren (bestuurslid) en namens het CFV door Gilles Izeboud (waarnemend voorzitter bestuur) en Jan van der Moolen (directeur).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel