Terug

AFM beboet AFAB voor onvoldoende borging van de kwaliteit van de financiële dienstverlening

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 augustus 2010 een bestuurlijke boete van €6.000 opgelegd aan AFAB Holding N.V. (AFAB), omdat de vakbekwame dienstverlening door de medewerkers van AFAB Geldservice B.V. (AFAB Geldservice) onvoldoende was geborgd bij het afsluiten van consumptief en hypothecair krediet. De boete is door de rechtbank Rotterdam bij uitspraak van 1 november 2012 verlaagd tot €5.400.

De boete betreft de periode van juni 2008 tot en met juni 2009. AFAB Geldservice was een bij AFAB aangesloten instelling.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat eisen voor financieel dienstverleners over de vakbekwaamheid van werknemers die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten. Deze vakbekwaamheid moet gewaarborgd worden door de financiële onderneming die de dienst verleent. Die moet genoeg leidinggevenden met voldoende vakbekwaamheid in dienst hebben om de kwaliteit van de financiële diensten te waarborgen.

AFAB heeft niet aangetoond dat er in de periode van juni 2008 tot en met juni 2009 voldoende zorg is gedragen voor de vakbekwaamheid van de klantmedewerkers. AFAB heeft ook niet aangetoond dat er voldoende feitelijk leidinggevenden met relevante diploma’s beschikbaar waren om de kwaliteit te waarborgen.

Daarnaast heeft AFAB onvoldoende aangetoond dat de bedrijfsvoering van AFAB en AFAB Geldservice zodanig was ingericht dat de vakbekwaamheid van de financiële dienstverlening aan consumenten op die wijze was gewaarborgd. Naar het oordeel van de AFM heeft AFAB hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:9, tweede lid, Wft.

Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel