Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Benelux Goud

Maatregel

Update 10 mei 2012: in onderstaand bericht staat een foutieve datum. De last onder dwangsom is opgelegd op 22 februari 2012 (niet op 8 maart 2012).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 maart 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer D.M. Krzaczkowski, handelend onder de naam Benelux Goud. Benelux Goud (www.beneluxgoud.nl) voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM.

De AFM heeft Benelux Goud om informatie gevraagd, omdat het vermoeden bestaat dat het zonder een vergunning van de AFM beleggingsobjecten heeft aangeboden en mogelijk nog steeds aanbiedt. Daarbij maakte Benelux Goud gebruik van de website: www.beneluxgoud.nl.

Het is verboden om beleggingsobjecten aan te bieden zonder een daartoe door de AFM verleende vergunning. Benelux Goud bood consumenten de mogelijkheid om edelmetaal te kopen en op te (laten) slaan. De AFM heeft de verzochte informatie nodig om vast te stellen of inderdaad sprake is van overtreding van de Wet op het financieel toezicht.

Benelux Goud uit Amsterdam heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. De informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd. De dwangsom bedraagt €4.000 per dag dat Benelux Goud de gegevens niet heeft verstrekt. Er geldt een maximum van €80.000.

De AFM vraagt het publiek om informatie over Benelux Goud te delen met de AFM. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.    

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel