Terug

Aanbieders beleggingen tot €100.000 onder toezicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op 22 december 2011 heeft de AFM een nieuw nieuwsbericht geplaatst over dit onderwerp. In dit nieuwsbericht staat de actuele informatie. Graag verwijzen wij u daarom door naar dit bericht via de link hieronder.

Op 1 januari 2012 gaat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders van beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen van €50.000 naar €100.000. Als aanbieders van deze beleggingsproducten tussen €50.000 en €100.000 na 31 december 2011 nog steeds dergelijke beleggingsproducten aanbieden, beheren of uitvoeren, moeten zij een vergunning hebben. In de huidige situatie is dat nog niet het geval en zijn deze aanbieders vrijgesteld.

Dit vloeit voort uit de Regeling tot Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet financieel toezicht (Wft) in verband met een aanpassing van de vrijstellingsbepalingen van het aanbieden van beleggingsobjecten en het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling. Deze is op 3 november 2011 in de Staatscourant gepubliceerd.

De vergunningplicht geldt ook voor aanbieders die bestaande overeenkomsten met betrekking tot beleggingsobjecten beheren of uitvoeren of die beleggingsinstellingen beheren.

Voor aanbieders die vóór 1 januari 2012 beleggingsobjecten of deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen aanbieden tussen €50.000 en €100.000 geldt een overgangsregeling voor de vergunningplicht. Voor het aanbieden van effecten aan het publiek geldt geen overgangsregeling.

Onder de overgangsregeling moeten aanbieders/beheerders van beleggingsobjecten/beleggingsinstellingen uiterlijk 31 januari 2012 een vergunning aanvragen via het Digitaal loket. Zolang de AFM de vergunningaanvraag in behandeling heeft, kunnen zij hun activiteiten voortzetten. De aanvragers van de vergunning worden per 1 februari 2012 ingeschreven in het register van de AFM. De overgangsregeling geldt niet voor aanbiedingen na 31 december 2011.

De partijen die onder de overgangsregeling vallen moeten wel direct voldoen aan de gedragsregels die gelden voor partijen die een vergunning hebben. Zo moeten zij onder meer een integere bedrijfsvoering hebben en zorgen voor vermogensscheiding.

Als de AFM de vergunningaanvraag afwijst, kan de aanbieder/beheerder zijn activiteiten alleen voortzetten als hij alsnog aan de Vrijstellingsregeling Wft voldoet, bijvoorbeeld door de aangeboden beleggingsproducten samen te voegen tot een eenheid van minimaal €100.000. Als de aanbieder/beheerder niet aan de Vrijstellingsregeling Wft kan voldoen, moet hij zijn activiteiten staken en bestaande overeenkomsten beëindigen, bijvoorbeeld door een liquidatie of door het overdragen van de overeenkomsten aan een aanbieder met een vergunning.

Aanbieders/beheerders die de vergunningplicht niet nakomen en/of aanbieders die gebruik willen maken van de overgangsregeling en vóór 1 februari 2012 geen vergunning aanvragen, overtreden de wet. De AFM kan hierop handhavend optreden.

Als u vragen heeft over de overgangsregeling, dan kunt u contact opnemen met de AFM via overgangsregeling50K@afm.nl.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel