Terug

AFM legt een boete op aan Wavin N.V. voor niet onverwijld publiceren van koersgevoelige informatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 29 juli 2014: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 maart 2011 een bestuurlijke boete van € 96.000,-- opgelegd aan Wavin N.V. (Wavin) voor het niet onverwijld publiceren van koersgevoelige informatie. Het betrof informatie over een op 3 mei 2009 afgesloten principe akkoord met CVC Capital Partners (CVC), waarin werd afgesproken dat onderhands converteerbare aandelen/obligaties bij CVC zouden worden geplaatst ter waarde van minimaal €125 miljoen en maximaal €175 miljoen, met een aanmerkelijke korting op de marktprijs van het aandeel Wavin.

Op 4 mei 2009 begon de koers van het aandeel Wavin sterk te stijgen. Deze koersstijging werd gecontinueerd op 5 mei 2009. Op 5 mei 2009 omstreeks 10:44 uur wist Wavin dat er geruchten waren in de markt over het principe akkoord met CVC. Ondanks deze wetenschap maakte Wavin de informatie over het principe akkoord pas op 5 mei om 13:06 uur door middel van een persbericht bekend. De AFM is van oordeel dat Wavin hiermee niet voldaan heeft aan het criterium van ‘onverwijldheid’. Wavin kon geen geslaagd beroep doen op uitstel van haar verplichting tot openbaarmaking van de koersgevoelige informatie.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht uitgevende instellingen om koersgevoelige informatie onverwijld openbaar te maken. Daarmee wordt beoogd het gebruik van koersgevoelige informatie te voorkomen en om de markt transparant te houden.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel