Terug

Let op! U belegt buiten AFM toezicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voorschriften opgesteld voor het gebruik van de verplichte vrijstellingsvermelding. De verplichte vermelding is vanaf 1 januari 2012: ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit’. of ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.’ Hierbij hoort ook een vast symbool dat bestaat uit een denkend persoon met een vraagteken.

Aanbieders van beleggingsobjecten of deelnemingen in beleggingsinstellingen zijn nu al verplicht om een (potentiële) belegger te informeren als hun aanbieding buiten het toezicht van de AFM valt. Deze verplichting geldt onder andere voor aanbiedingen van effecten en beleggingsobjecten boven 50.000 euro. Op dit moment gelden nog geen vormvoorschriften voor deze vermelding. De vrijstellingsvermelding die vanaf 1 januari 2012 geldt, moet de (potentiële) belegger bewuster maken van het feit dat er geen toezicht van de AFM op een bepaalde activiteit is. Hierdoor weet een belegger dat hij rekening moet houden met andere risico’s dan wanneer er wel toezicht van de AFM is.

De definitieve keuze voor zinnen en symbool is mede gebaseerd op een consultatie met de markt en consumentenonderzoek. In het consumentenonderzoek is een aantal zinnen en symbolen op begrijpelijkheid, herkenbaarheid en waarschuwende werking van de vrijstellingsvermelding getest. De AFM heeft per consultatie aan belanghebbenden in de markt gevraagd om input te leveren op met name de praktische toepasbaarheid en werkbaarheid van de vrijstellingsvermelding en hoe deze in reclame-uitingen en informatiedocumenten opgenomen moet worden.


In de bijgevoegde Nadere Regeling staat hoe de waarschuwingszin gebruikt moet worden en waar deze moet komen te staan, bijvoorbeeld in reclame-uitingen en in ander informatiemateriaal. De AFM zal toezien op de naleving van de Nadere Regeling vanaf 1 januari 2012. Daarnaast heeft de AFM bij de vrijgestelde activiteiten de bevoegdheid op te treden tegen oneerlijke en agressieve handelspraktijken op grond van de Wet Handhaving Consumentenbescherming.

De officiële publicatie van deze wijzigingen in de Nadere Regeling zal later dit jaar plaatsvinden, tegelijk met wijzigingen van de regeling met betrekking tot de implementatie van UCITS IV (de richtlijn voor beleggingsinstellingen met een Europees paspoort). De publicatie van deze wijzigingen in de Staatscourant is afhankelijk van de parlementaire behandeling van de bovenliggende wetswijzigingen. Naar verwachting worden na de zomer de aanpassingen in de Nadere Regeling in de Staatscourant gepubliceerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel