Terug

Gerben Everts directeur bij de Autoriteit Financiële Markten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Mr. drs. G.J. (Gerben) Everts RA (40) is benoemd tot directeur bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij zal in de Managementgroep van de AFM de verantwoordelijkheid voor het toezicht op accountantsorganisaties en financiële verslaggeving op zich nemen. Everts zal in het vroege najaar in dienst treden en volgt Steven Maijoor op die eerder dit jaar is benoemd tot voorzitter van de nieuwe Europese effectentoezichthouder ESMA.

Everts is afkomstig van APG waar hij manager Corporate Finance, Control en Riskmanagement was. Hij bekleedt daarnaast diverse nevenfuncties op het terrein van financiële verslaggeving en corporate governance. Hij is voorzitter van de Audit Commissie van Eumedion (belangenorganisatie institutionele beleggers), lid van de Accounting en Auditing Practices Committee van de International Corporate Governance Network (ICGN), adviseur van de IFRS Foundation en sinds 2009 lid van de Commissie Financiële Verslaggeving van de AFM. Hij zal deze functies niet combineren met zijn directeurschap bij de AFM.

Voordat hij bij APG in dienst trad, werkte hij van 2002 tot 2006 in Brussel bij de Europese Commissie, DG Interne Markt. Hij was daar onder meer direct betrokken bij de coördinatie van het Actieplan Financiële Diensten van toenmalig Eurocommissaris Bolkestein.

Van 1998 tot 2002 werkte Everts bij het ministerie van Financiën en was als senior econoom/jurist onder meer betrokken bij de introductie van onafhankelijk publiek toezicht op financiële verslaggeving, de aanscherping van de marktmisbruikwetgeving en de vertegenwoordiging van Nederland in de EU in onderhandelingen over onder meer IFRS.

Everts studeerde van 1989 tot 1996 zowel rechten als bedrijfseconomie/accountancy in Groningen en rondde in 1998 zijn opleiding tot registeraccountant af. Gerben Everts is getrouwd en heeft twee zoons.

De Managementgroep van de AFM bestaat vanaf het najaar uit de bestuursleden Ronald Gerritse (voorzitter), Theodor Kockelkoren, René Maatman en de directeuren Harman Korte en Gerben Everts.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel