Terug

De nieuwsbrief kapitaalmarkten januari is uit

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode.

2011 zal op toezichtgebied een aantal belangrijke veranderingen laten zien. Zo heeft Europa per 1 januari een sterkere toezichtstructuur gekregen. Het Committee of European Securities Regulators (CESR), het samenwerkingsverband van Europese toezichthouders op de effectenmarkten, is per 1 januari opgegaan in de European Securities and Markets Authority (ESMA). Onder voorbehoud van bekrachtiging door het Europees Parlement zal AFM-directeur Steven Maijoor op korte termijn aantreden als voorzitter. ESMA heeft veel meer bevoegdheden dan CESR had.

Gezien de vergaande taken en bevoegdheden zal ESMA van groot belang zijn voor het toezicht van de AFM en Nederlandse instellingen. Zo is ESMA in uitzonderlijke gevallen zelfs bevoegd om een besluit te nemen dat direct gericht is tot een individuele financiële instelling. Daarnaast is het de verwachting dat ESMA in de toekomst meer directe toezichttaken zal krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van clearing en settlement.

Ook de AFM blijft in 2011 in beweging. Uit de 24 januari gepresenteerde begroting blijkt dat wij ook dit jaar weer een aantal thema’s centraal stellen in het toezicht. Voor het toezicht op kapitaalmarkten betekent dit dat wij ons er voor blijven inzetten dat de kwaliteit van de informatie op de kapitaalmarkten wordt verbeterd – want het kan natuurlijk altijd (nog) beter. Andere thema’s die betrekking hebben op het kapitaalmarkttoezicht zijn:

 • Internationale handelsplatformen worden eerlijker en efficiënter;
 • Toezicht op marktmisbruik wordt meer zichtbaar; en
 • Bevorderen kwaliteit Europees toezicht.

Meer hierover kunt u lezen in onze begroting.

Om deze doelstellingen te bereiken, gaan wij graag het gesprek met u aan. Als u opmerkingen of vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen. Dat kan onder meer via de emailadressen die u in deze nieuwsbrief aantreft.

René Maatman, bestuurder AFM

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Toezicht op financiële verslaggeving

 • Activiteitenverslag 2010
 • Data algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren financiële verslaglegging en tussentijdse verklaringen

Toezicht op emissies & openbare biedingen

 • Herziening Prospectusrichtlijn

Toezicht op accountantsorganisaties

 • Verslag toezicht AFM op niet-OOB-vergunninghouders
 • AFM in gesprek met OOB-vergunninghouders
 • 'Sector in Beeld'
 • Rondetafelbijeenkomst

Toezicht op effectenmarkten en financiële infrastructuur

 • Inzicht in meldingsproces en interne richtlijnen
 • Rapport vijf jaar Marktmisbruik toezicht

Internationale ontwikkelingen

 • Consultatie MiFID-herziening
 • Voorstellen Europese Commissie short selling en marktinfrastructuur
 • Ratingbureau’s (Credit rating agencies – CRAs)

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel