Terug

Colportage en het verkopen van kredieten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Correctie: in het cursieve deel in onderstaande tekst (‘De verkoper mag wel bellen … moet de verkoper ook eerst het Bel-me-niet register raadplegen’) ontbreekt enige belangrijke informatie. De juiste en volledige tekst is als volgt:

Verkoop op afstand
Zolang er geen huisbezoek plaatsvindt, mag de verkoper wel bellen en het gehele advies- en bemiddelingsproces via de telefoon en de post laten plaatsvinden. De consument heeft dan voldoende tijd om de offerte en de voorwaarden van de lening goed door te lezen. In het telefoongesprek moet de verkoper wel vertellen dat hij belt om een lening aan te bieden (commercieel doel) en zeggen wie hij is (identiteit bekendmaken). Voordat hij belt met een consument moet de verkoper ook eerst het Bel-me-niet Register raadplegen.
  

Oorspronkelijke tekst:

Bij colportage denkt men al snel aan het ‘aan de deur’ verkopen van allerlei producten zoals boeken en tijdschriften. Colportage komt ook voor in de financiële dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer een verkoper bij een consument thuis een overeenkomst sluit met betrekking tot een lening. Het kenmerkende van colportage is dat het om een bezoek thuis moet gaan waarbij het initiatief van het thuisbezoek bij de verkoper ligt. Bijvoorbeeld door het ongevraagd bellen van een consument voor het maken van een afspraak thuis. De verkoper mag wel bellen en een offerte toesturen. De consument heeft dan voldoende tijd om de offerte en de voorwaarden van de lening goed door te lezen.

In het telefoongesprek moet de verkoper wel vertellen, dat hij belt om een lening aan te bieden (commercieel doel) en zeggen wie hij is (identiteit bekendmaken). Voordat hij belt met een consument moet de verkoper ook eerst het Bel-me-niet register raadplegen.

Schadelijk?

De Colportagewet is bedoeld om consumenten te beschermen tegen agressieve verkopers buiten de normale verkoopruimten, zoals bij consumenten thuis. Consumenten kunnen thuis in een situatie komen waarbij zij onvoorbereid over een aankoop moeten beslissen. Zij kunnen dan als het ware overrompeld worden door de verkoper.

Rol AFM

De AFM houdt toezicht op colportage op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming. Bij overtreding kan de AFM een boete opleggen.
Rechten
Consumenten kunnen hun aankoop(overeenkomst) laten vernietigen als deze door colportage tot stand is gekomen. Zij hebben daar een jaar de tijd voor nadat zij op deze mogelijkheid zijn gewezen door de geldverstrekker.

Melden

Ook te maken gehad met colportage? Meld het bij de AFM als het om leningen gaat. U kunt dit melden via het contactformulier. Dit vindt u onderaan de pagina onder ‘Contact’.

Bij andere producten graag melden bij de Consumentenautoriteit via www.consuwijzer.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel