Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan O&B Finance Nederland B.V.

Maatregel

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 30 december 2010 een bestuurlijke boete van 50.000 euro heeft opgelegd aan O&B Finance Nederland B.V. (O&B) wegens verboden colportage. O&B heeft in de periode van 30 maart 2009 tot en met 2 september 2009 door het afleggen van huisbezoeken geprobeerd consumenten ertoe te bewegen een krediet af te sluiten.

O&B was ten tijde van de overtreding een financiële dienstverlener, die bemiddelde in consumptieve kredieten en kredietbeschermingsverzekeringen. Sinds eind 2009 is O&B niet meer actief.

Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat O&B huisbezoeken aan consumenten heeft gebracht, met het doel hen een krediet te laten afsluiten bij één van de aanbieders waarvoor O&B bemiddelde. Dit is in strijd met het verbod van artikel 6 van de Colportagewet. Het verbod geldt niet, indien het huisbezoek overwegend op initiatief van de consument plaatsvindt, maar daarvan was bij O&B geen sprake. O&B nam het initiatief door de consument ongevraagd telefonisch te benaderen en (in een tweede telefoongesprek) aan te sturen op een afspraak bij de consument thuis.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit is als PDF-download op deze pagina te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel