Terug

AFM legt een boete op aan de heer Turlings (De Automakelaars Sittard) voor bemiddeling zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 7 mei 2012: De AFM heeft de boete gematigd van €6.000 tot €1.000. Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 augustus 2011 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan de heer Turlings, handelend onder de naam De Automakelaars Sittard, gevestigd te Echt.

De AFM heeft vastgesteld dat de heer Turlings in de periode van 25 augustus 2008 tot juni 2009 heeft bemiddeld in garantieverzekeringen zonder te beschikken over de verplichte vergunning van de AFM. De Automakelaars Sittard heeft bemiddeld in garantieverzekering voor de zakelijke markt. Zijn cliënten waren onder meer garagebedrijven, LPG installatiebedrijven en tuningbedrijven. De garantieverzekering dekt de garantieverplichtingen van autobedrijven jegens hun kopers af. De werkzaamheden van De Automakelaars Sittard waren gericht op het aanvragen van een offerte voor een garantieverzekering. Hierbij werd meer dan NAW-gegevens doorgegeven, waardoor er volgens de AFM sprake is van bemiddeling in verzekeringen.

Dit is een overtreding van de verbodsbepaling die stelt dat het verboden is in Nederland te bemiddelen zonder vergunning (artikel 2:80, eerste lid, Wft). De boete is gematigd van € 96.000,- tot € 6.000,- gezien de ernst van de overtreding en de beperkte financiële draagkracht van de overtreder. De heer Turlings heeft reeds in juni 2009 uit eigen beweging, ruim voordat de AFM een eerste informatieverzoek aan hem heeft verstuurd, zijn werkwijze aangepast, waardoor sinds juni 2009 niet meer wordt bemiddeld in de zin van artikel 2:80 Wft.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel