Terug

AFM waarschuwt tegen Stewart Alexandra(m) van Global Loans and Investment Company

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen van krediet van Stewart Alexandra(m). De AFM is van oordeel dat Stewart Alexandra(m) in Nederland kredieten heeft aangeboden dan wel aanbiedt zonder dat hij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. Het in Nederland aanbieden van krediet zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel is uitgezonderd van de vergunningplicht, is een overtreding van artikel 2:60 Wet op het financieel toezicht.

Stewart Alexandra(m) gebruikt bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens:

e-Mailadres:
mcstewart.alexandram@gmail.com 
Namen:
Stewart Alexandra
Stewart Alexandram

De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM raadt consumenten tevens dringend aan om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een premie te betalen voordat de consument de aangeboden lening heeft ontvangen. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, aol en hotmail.

Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM twee waarschuwingslijsten: (1) De waarschuwingslijst AFM. Hier staan instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben. Ook staan er instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet. (2) De waarschuwingslijst buitenland. Hier staan instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd.

Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel