Terug

AFM biedt oplossing voor onduidelijkheid over risicoprofielen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Beleggende consumenten kunnen betere informatie krijgen over de beleggingen die passen bij hun risicoprofiel. Hierdoor kunnen geadviseerde beleggingsportefeuilles ook beter aansluiten bij beleggers. Financiƫle ondernemingen die beleggingsadvies geven of vermogensbeheer bieden kunnen dit realiseren aan de hand van een leidraad van de AFM, die na intensief overleg tot stand is gekomen. Het zou goed zijn als financiƫle ondernemingen de aanbevelingen uit de leidraad volgen in het belang van de consument.

Probleem: consument krijgt mogelijk sterk verschillende adviezen

Financiële ondernemingen zijn verplicht om bij het adviseren over (producten met) beleggingen en vermogensbeheer een goede inschatting te maken van de consument. Het gaat om persoonlijke en financiële gegevens, maar ook helder krijgen welke risico’s een consument zou willen en kunnen nemen met zijn beleggingen. Hiervoor wordt vaak een risicoprofiel opgesteld, bijvoorbeeld “neutraal” of “offensief”. Een financiële onderneming heeft daarbij voor ogen welke beleggingen en risico’s bij zo’n profiel passen.

Financiële ondernemingen gebruiken vaak eigen profielnamen of gebruiken dezelfde profielnamen, maar dan met andere bijbehorende beleggingen en risico’s. Consumenten hebben nu vaak geen inzicht in de beleggingen en risico’s achter een risicoprofiel. Ook krijgen dezelfde consumenten nu bij verschillende financiële ondernemingen verschillende risicoprofielen geadviseerd, met verschillende bijbehorende beleggingen en risico’s.

Betere informatie helpt adviseurs passend te adviseren

De markt heeft tot dusver zelf geen maatregelen genomen om dit probleem op te pakken. Daarom is de AFM gekomen met de aanbevelingen in de “leidraad informatie over risicoprofielen”. Financiële ondernemingen kunnen de aanbevelingen gebruiken om de beleggingen en risico’s beter aan te laten sluiten bij hun risicoprofielen. En door betere informatie te geven over de beleggingen en risico’s bij een risicoprofiel kunnen consumenten meer inzicht krijgen hierin en risicoprofielen met elkaar vergelijken.

De AFM heeft in de leidraad zes, voor een consument belangrijke, vragen geformuleerd die de informatie die een financiële onderneming verstrekt moet kunnen beantwoorden. De AFM heeft daarnaast een grafische weergave van het risicoprofiel ontwikkeld, de risicowijzer. Deze geeft de consument in één oogopslag een indicatie van het risico van de beleggingen achter een risicoprofiel. De risicowijzer is niet verplicht, maar kan ter ondersteuning van de andere informatie worden gebruikt.

Leidraad resultaat van intensief overleg

De in de leidraad voorgestelde oplossing is tot stand gekomen na intensief overleg met (vertegenwoordigers van) marktpartijen. Eind 2009 heeft de AFM een eerste voorstel gedaan om het probleem met risicoprofielen op te lossen. Het voorstel was dat de markt gebruik zou moeten maken van zes standaard risicoprofielen, genoemd “A” tot en met “F”. De reacties die de AFM op dit voorstel heeft ontvangen hebben geleid tot een aanpassing van het voorstel. In juli heeft de AFM de contouren van dit voorstel gepresenteerd. Sinds juli is het overleg met marktpartijen verder geïntensiveerd.

De leidraad is geen wet- of regelgeving. Financiële ondernemingen zijn vrij om de aanbevelingen van de AFM wel of niet te implementeren en te bepalen op welke wijze zij dit doen. Marktpartijen hebben aangegeven de doelen die de AFM hiermee voor ogen heeft te ondersteunen. De AFM roept de markt op de aanbevelingen op te volgen. Na verloop van ongeveer anderhalf jaar zal de AFM bezien of de sector in staat is geweest het geconstateerde probleem terug te dringen.    

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel