Terug

Periodieke publicatie definitieve boetes

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt op grond van artikel 1:98 Wft (Wet op het financieel toezicht) bekend dat onderstaande boetebesluiten rechtens onaantastbaar zijn geworden. Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen de besluiten, zijn de boetes definitief geworden.

Deze boetebesluiten zijn eerder conform artikel 1:97 Wft openbaar gemaakt. De tekst van de besluiten is op de website van de AFM geplaatst. Voor de volledige tekst verwijst de AFM naar de eerder op de website geplaatste besluiten (klik op link van betreffende boete). Ook zijn daar de na de boetebesluiten genomen beslissingen op bezwaar opgenomen.

In dit persbericht vindt u de boetes die de afgelopen periode onherroepelijk zijn geworden. De AFM zal boetebesluiten die zijn gepubliceerd en vervolgens onherroepelijk worden, op gelijke wijze periodiek gaan publiceren.

Overzicht definitieve boetes (naam, datum boete, overtreden bepaling):

Publicatieregels bestuurlijke boetes bij overtreding Wft
Het publicatieregime van de Wft schrijft onder meer voor dat bestuurlijke boetes die zijn opgelegd voor bepaalde overtredingen van de Wft of lagere regelgeving direct – dat wil zeggen nadat vijf werkdagen na toezending zijn verstreken – worden gepubliceerd. Bovenstaande boetes zijn direct gepubliceerd. Voor alle op grond van de Wft en lagere regelgeving opgelegde boetes geldt daarnaast dat deze worden gepubliceerd nadat het boetebesluit rechtens onaantastbaar is geworden. Dat is bij bovenstaande boetebesluiten het geval, zodat die boetes via dit persbericht opnieuw worden gepubliceerd. Van publicatie wordt slechts afgezien indien de openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel