Terug

De AFM legt een bestuurlijke boete op aan de heer Rotgans (Rob Wessels) voor vermogensbeheer zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 10 maart 2010: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 november2010 een bestuurlijke boete opgelegd van € 600,-  aan de heer R. Rotgans. De heer Rotgans heeft onder de naam Rob Wessels gehandeld als vermogensbeheerder zonder de vereiste vergunning van de AFM. Hij beheerde in het kader van een door hem verzorgde beleggingscursus de beleggingsrekeningen van zijn klanten en liet zich daarvoor door deze klanten betalen. Hij opereerde illegaal op de financiële markten door het aanbieden van financiële diensten zonder dat hij daarvoor een vergunning had.

Vermogensbeheer
Naar aanleiding van meldingen van particulieren van mogelijk illegale activiteiten door de heer Rotgans en gesignaleerde (anonieme) klachten op internetfora is de AFM een onderzoek gestart.

De heer Rotgans bood in de periode van februari 2008 tot 21 augustus 2009 via internet een cursus beleggen aan. De opleiding was gericht op ’daytrading’ waarbij beleggers proberen te profiteren van prijsfluctuaties tijdens de handelsdag.

De klanten van de heer Rotgans hebben een eigen beleggingsrekening geopend. De heer Rotgans heeft vervolgens met de ingelegde gelden van de cursisten in financiële instrumenten belegd. De cursisten kregen van de heer Rotgans een gegarandeerd rentepercentage over hun inleg. Eventuele hogere winst die de heer Rotgans realiseerde, moesten de cursisten aan hem overmaken. Tegenvallende resultaten leidden tot een lager saldo op de beleggingsrekening en de rentepercentages werden op dat nieuwe saldo gebaseerd. De heer Rotgans heeft in ieder geval voor achttien klanten op deze wijze gehandeld. De heer Rotgans kreeg van zijn klanten de vrijheid om hun beleggingsrekeningen te beheren en was gemachtigd om met deze gelden te beleggen. De AFM heeft daarom geoordeeld dat de heer Rotgans bij de door hem aangeboden praktijkcursus als vermogensbeheerder handelde.

Overtreding
De heer Rotgans heeft hiermee artikel 2:96, eerste lid, Wet op het financieel toezicht overtreden. Op grond van die bepaling dienen aanbieders van beleggingsdiensten in Nederland over een vergunning van de AFM te beschikken. De heer Rotgans bezat geen vergunning voor het aanbieden van beleggingsdiensten. Bij beleggingsdiensten heeft de wetgever een vergunningenstelsel geïntroduceerd om de deskundigheid en betrouwbaarheid te waarborgen van partijen die op deze markt actief zijn om zo het vertrouwen van consumenten in de financiële markten te beschermen.

Door zich te presenteren als vermogensbeheerder zonder over een daartoe door de AFM verleende vergunning te beschikken, heeft de heer Rotgans het vertrouwen in de markt geschaad.

Op deze overtreding is de oude boetewet van toepassing. De boete is door de AFM gematigd van € 96.000,- naar € 600,-.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel