Terug

AFM beboet Mr Credit voor advies over beleggingsverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 8 januari 2010 waarbij de AFM aan Mr Credit B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 januari 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan Mr Credit B.V. voor adviezen over beleggingsverzekeringen. Mr Credit (in de betreffende periode Defis B.V. genaamd) heeft consumenten geadviseerd om een bepaalde beleggingsverzekering af te sluiten, terwijl zij onvoldoende informatie had ingewonnen om dat advies op te baseren. Bovendien baseerde zij zich onvoldoende op de informatie die zij wel had ingewonnen.

Het onderzoek van de AFM richtte zich op geadviseerde beleggingsverzekeringen, al dan niet in combinatie met een hypotheek of consumptief krediet. De AFM heeft zeven dossiers van Mr Credit onderzocht uit de periode van 4 oktober 2007 tot en met 6 februari 2008. In alle zeven dossiers is een beleggingsverzekering geadviseerd, in vijf gevallen samen met een hypotheek, in één geval samen met een consumptief krediet en in één geval los van een hypotheek of consumptief krediet.

In vijf van de zeven onderzochte dossiers is onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de consument. Daarnaast is in één van de dossiers waarbij Mr Credit wel enige informatie heeft ingewonnen over de financiële positie van de consument, het advies niet mede gebaseerd op de wel ingewonnen informatie.

In alle zeven onderzochte dossiers is onvoldoende informatie ingewonnen over de kennis en ervaring van de consument en onvoldoende informatie ingewonnen over de doelstellingen van de consument.

In vijf van de zeven onderzochte dossiers is onvoldoende informatie ingewonnen over de risicobereidheid van de consument. Daarnaast is in zes van de zeven dossiers, waarbij Mr Credit wel enige informatie over de risicobereidheid had ingewonnen, het advies niet mede gebaseerd op de wel ingewonnen informatie.

Hiermee heeft Mr Credit artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Dit verplicht financiële ondernemingen die een consument adviseren onder meer om in het belang van de consument en voor zover redelijkerwijs relevant voor het advies, informatie in te winnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument. De financiële onderneming moet ervoor zorgen dat het advies mede is gebaseerd op de ingewonnen informatie.

De AFM is van oordeel dat het door Mr Credit aangepaste klantprofiel voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 4:23, eerste lid, Wft, mits de adviseur het klantprofiel ook juist toepast en de adviseur bij haar vragen aan de consument een voldoende mate van diepgang in acht neemt.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel