Terug

AFM legt L’Easy bestuurlijke boete op voor acceptatiebeleid consumptief krediet

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 7 januari 2011: ‘Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 28 april 2010 waarbij de AFM aan L’Easy een boete heeft opgelegd inmiddels in rechte onaantastbaar is geworden.’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 april 2010 een bestuurlijke boete van € 24.000,- opgelegd aan L’Easy A/S. De bestuurlijke boete is opgelegd omdat L’Easy in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 31 januari 2009 bij de acceptatie van aanvragen voor consumptief krediet beoordelingscriteria heeft vastgelegd die onvoldoende gericht waren op het voorkomen van overkreditering.

Naar het oordeel van de AFM heeft L’Easy daarmee artikel 115, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) overtreden. Dit artikel verplicht een kredietaanbieder om overkreditering te voorkomen door criteria vast te leggen die hij gebruikt bij de beoordeling van een kredietaanvraag van een consument. Hij moet die criteria ook daadwerkelijk toepassen bij de beoordeling van een kredietaanvraag. Het acceptatiebeleid van een aanbieder van krediet moet erop gericht zijn overkreditering van de consument te voorkomen.

De AFM ziet in het geval van consumptief krediet de gedragscode van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO Gedragscode) als een minimale invulling van de krachtens de Wet op het financieel toezicht opgestelde open normen om overkreditering te voorkomen. Bij de berekening van de kredietruimte van een consument gaat de NTO uit van de normbedragen zoals gehanteerd in de Nibud voorbeeldbegrotingen.

L’Easy hanteerde een eigen acceptatiebeleid, genaamd Krediet Instructie L’Easy Nederland (Krediet Instructie), dat van tijd tot tijd up to date werd gemaakt. De Krediet Instructie van L’Easy sluit op een belangrijk punt echter niet aan op de NTO Gedragscode, doordat niet is bepaald wanneer de ‘thuiswinkel-aftrek’ kon worden toegepast. Naar het oordeel van de AFM heeft L’Easy daardoor in haar acceptatiebeleid onvoldoende vastgelegd welke criteria moeten worden gebruikt bij de beoordeling van een kredietaanvraag van een consument. Als gevolg hiervan heeft L’Easy in strijd gehandeld met artikel 115, eerste lid, van het BGfo.

De AFM wijst er nog op dat L’Easy sinds begin 2010 niet langer als kredietverstrekker actief is in Nederland.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in Pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel