Terug

Kosten en risico’s hebben grote impact op pensioen bij premieovereenkomsten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De pensioenopbouw bij beschikbare premieovereenkomsten (op basis van beleggingen) verschilt sterk per regeling, afhankelijk van de verschillen in de kosten, premies en bonussen. Daarbij zijn de risico’s van pensioenpremieovereenkomsten fors. Dit blijkt uit het rapport ‘Doorrekening van beschikbare premieovereenkomsten’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goed advies en goede informatie zijn daarom cruciaal bij de aanschaf van deze pensioenproducten. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat de advisering over deze pensioenproducten ver onder de maat is. Voor adviseurs en verzekeraars is hier een belangrijke taak weggelegd.

De AFM heeft van 170 scenario´s de pensioenopbouw doorgerekend. Hieruit  blijkt dat de pensioenopbouw sterk afhankelijk is van de inleg, kosten, premies en bonussen. Er blijft tussen de 53 cent en 90 cent per euro betaalde inleg over om te beleggen. Wanneer geen 90 cent, maar 53 cent per euro wordt belegd, leidt dit tot gemiddeld 41% lager ouderdomspensioen. Indien de kosten worden gemaximeerd op de onlangs gepubliceerde toetsnorm van het Verbond van Verzekeraars, dan leidt dit tot een 21% lager ouderdomspensioen dan wanneer 90 cent per euro belegd wordt.

De inleg (staffel) bij premieovereenkomsten is gebonden aan een fiscaal maximum. Uit een steekproef blijkt  dat de fiscale ruimte in slechts 15% van de overeenkomsten maximaal wordt benut. Bij 10% van de overeenkomsten wordt een zogenoemde vlakke staffel gehanteerd. Het verschil in ouderdomspensioen tussen de maximale staffel en een vlakke staffel kan oplopen tot meer dan 60%.

Afgelopen jaar heeft de AFM meerdere rapporten gepubliceerd over premieovereenkomsten.  Het totaalbeeld dat is ontstaan uit deze onderzoeken biedt reden tot zorg. Beschikbare premieovereenkomsten kennen veelal aanzienlijke risico´s. De informatie over kosten is onduidelijk en de kwaliteit van het advies aan de werkgever is ver onder de maat. Hierdoor hebben deelnemers aan premieovereenkomsten onvoldoende inzicht in hun toekomstig pensioen en vaak te hoge verwachtingen.

De afgelopen jaren hebben aanbieders en sociale partners verbeteringen voorgesteld in zowel de vorm als de inhoud van de informatievoorziening over producten. Het is van groot belang dat deze verbeteringen nu ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Werkgevers en werknemers moeten zich goed laten informeren zodat ze goed inzicht hebben in de risico’s en reële verwachtingen hebben over hun pensioen. Dit soort regelingen wordt voornamelijk aangeboden door verzekeraars en in zeer beperkte mate door pensioenfondsen. Voor adviseurs heeft de AFM afgelopen jaar een leidraad ‘Tweedepijler Pensioenadvisering’gepubliceerd.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel