Terug

Reactie AFM op Commissie Code Banken

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft kennisgenomen van de voorrapportage van de Commissie Code Banken over de implementatie van de Code Banken. De Commissie constateert dat er bemoedigende eerste stappen zijn gezet, maar dat de urgentie in de financiële sector hoger moet worden en dat niet kan worden geconstateerd dat de Code Banken volledig is omarmd en geïmplementeerd. De AFM herkent dit en ondersteunt de commissie in haar conclusie dat banken voortvarender moeten werken aan de uitvoering van de Code Banken.

Klantbelang
De AFM en de Commissie Code Banken delen de opvatting dat het klantbelang centraal dient te staan en dat een hoge klanttevredenheid niet hetzelfde is. Uiteindelijk zal uit aanpassingen van bestaande producten, uit nieuwe producten en uit verbeterde dienstverlening, zoals advisering, moeten blijken of banken er in slagen het klantbelang daadwerkelijk centraal te stellen. Een goed productontwikkelingsproces is daarbij essentieel.
De AFM heeft in 2010 prioriteit gegeven aan het thema “Klantbelang centraal” en zal dat in 2011 blijven doen. Dit programma zal onder andere banken helpen een concreter beeld te krijgen wat het klantbelang centraal stellen inhoudt. Zelfregulering is alleen geloofwaardig bij zichtbare verbeteringen in de financiële sector in het belang van de consument.

Beloningsbeleid

De commissie constateert dat beloningsbeleid aan de top veel aandacht krijgt, maar in de rest van de organisatie nog te weinig. Banken en andere financiële ondernemingen zijn vanaf volgend jaar verplicht een beheerst beloningsbeleid te voeren dat voor alle medewerkers geldt. De AFM constateert net als de commissie dat dit nog niet bij alle ondernemingen voldoende aandacht krijgt.

Productontwikkeling

In de wetgevingsbrief van 18 oktober 2010 die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, heeft de AFM aangegeven op een aantal terreinen aanvullende regelgeving nodig te achten om beter toezicht te kunnen houden op financiële ondernemingen, onder meer door een formele rol te creëren bij de ontwikkeling van nieuwe financiële producten. De eerste bevindingen van de Commissie Code Banken onderstrepen deze noodzaak.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel