Terug

Teakbelegger onbewust speculatief

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Veel teakhoutbeleggingen vallen onder de definitie van beleggingsobjecten volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). Sinds 2006 houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op deze beleggingsobjecten, maar de producten zijn al veel langer op de markt. Naar schatting is er sinds medio jaren negentig ongeveer 500 miljoen euro ingelegd in teakbeleggingen. Van de bijna 1 miljoen beleggende huishoudens in Nederland belegt ongeveer 3%, ofwel 27.000 huishoudens, in teakhout. Dit blijkt uit onderzoek van Millward Brown.

"Een goed rendement voor u en het milieu"
Uit de AFM Consumentenmonitor weten we dat vier van de vijf teakhoutbeleggers voor 2006 zijn ingestapt. Bijna een kwart heeft wel eens geleend geld gebruikt om te investeren in teakhout. De teakhoutbeleggers hebben gemiddeld een derde van het belegd vermogen in teakhout zitten.

Voor 60% van de teakbeleggers is het milieuaspect een reden om in beleggingsobjecten te investeren en voor 53% is dat het hoge rendement. Redenen om niet in beleggingsobjecten te investeren, zijn de hoge risico’s (25% geeft dit aan), gebrek aan vertrouwen in de aanbieders (21% geeft dit aan) of gebrek aan kennis over beleggingsobjecten (14%).

Een teakbelegger heeft in de helft van de gevallen ook belegd in aandelen. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde particuliere belegger. De teakbelegger belegt in 53% van de gevallen ook in beleggingsfondsen, terwijl bijna 70% van de gemiddelde beleggers beleggingsfondsen in zijn portefeuille heeft.

Beleggen in teakhout heeft een zeer hoog risico
Niet alleen vanwege het buitenlandrisico (omdat de plantages zich in het buitenland bevinden), maar ook vanwege de vaak zeer lange looptijd van 20 jaar of meer en het feit dat tussentijds beëindigen of verhandelen niet of nauwelijks mogelijk is.

Toch vinden beleggers in beleggingsobjecten zichzelf niet speculatiever dan de gemiddelde belegger. Bij beide groepen noemt een kleine 10% zich een speculatieve belegger. Beleggingsobjecten zijn door de wetgever aangemerkt als zeer riskant en aanbieders moeten dit ook expliciet in de financiële bijsluiter en reclame melden. Op het eerste gezicht lijken teakbeleggingen dus niet het optimale product voor de 41% van de teakbeleggers die zichzelf een voorzichtige belegger vindt.

Ook vinden teakbeleggers zichzelf niet vertrouwder met beleggen dan gemiddeld. Het omgekeerde lijkt eerder het geval; van de teakbeleggers is 28% vertrouwd of zeer vertrouwd met beleggen, tegen 37% van alle beleggers. Een op de vijf teakbeleggers zegt niet vertrouwd te zijn met beleggen, hetzelfde aandeel als voor de gemiddelde belegger.

Dit is een bewerking van een stuk dat eerder verscheen in Economisch Statistische Berichten (ESB) 94(4571), 30 oktober 2009, pagina 657.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel