Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Naber B.V. voor niet passend hypotheekadvies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: “Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 29 oktober 2009 waarbij de AFM aan Naber B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 oktober 2009 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan Naber B.V. te Tilburg. De AFM heeft 25 adviezen van Naber onderzocht uit de periode 1 januari 2008 tot 1 april 2008. De boete is opgelegd omdat in zestien dossiers de geadviseerde hoogte van het hypothecaire krediet niet passend was bij de financiële positie van de consument. In alle gevallen hebben consumenten meer geleend dan volgens de norm verantwoord was. De afwijking van de norm is niet voldoende onderbouwd.

Hiermee heeft Naber artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze wet verplicht financiële ondernemingen die adviseren om aan consumenten passende adviezen te geven. Daartoe moeten zij informatie over de cliënt inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

Voor het toetsen van de hoogte van een hypotheek hanteert de AFM in beginsel de norm uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, de GHF-norm. Bij de GHF-norm is onder meer het inkomen van de consument bepalend voor de maximale hypotheek. Er mag bij uitzondering meer worden geleend als deze uitzondering goed kan worden onderbouwd, bijvoorbeeld door vermogen van de consument.

Naber heeft in vijf dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de consument. Hierdoor is in deze dossiers het advies niet afdoende gebaseerd op alle relevante informatie die over de financiële positie ingewonnen had moeten worden. Gelet op de ingewonnen informatie over de financiële positie is in deze dossiers tevens sprake van een onverantwoorde woonlast. In elf dossiers heeft Naber weliswaar voldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de consument, maar haar advies onvoldoende gebaseerd op deze ingewonnen informatie. Het gevolg hiervan is dat er een onverantwoorde woonlast is.

Naber B.V. is op 7 mei 2009 failliet verklaard. Eerder al heeft Naber aangegeven dat zij niet langer actief was als financieel adviseur. De AFM legt de boete op omdat de begane overtredingen van 1 januari 2008 tot 1 april 2008 dateren, toen Naber nog als financieel dienstverlener actief was.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in Pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel