Terug

Consultatie leidraad beleggingsondernemingen en provisies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Met de implementatie van de Markets in Financial Instruments Directive in de Wet op het financieel toezicht zijn op 1 november 2007 de regels inwerking getreden met betrekking tot inducements (provisies). Provisies kunnen er toe leiden dat de beleggingsonderneming zich niet op eerlijke, billijke en professionele wijze inzet voor de belangen van haar cliënt. Met deze consultatie geeft de AFM belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op de leidraad van de AFM over de toepassing van de inducementregels die gelden voor beleggingsondernemingen.

Let op! Deze leidraad gaat niet over de per 1 januari 2009 ingevoerde regels voor provisiebetaling en beloningstransparantie voor financiële dienstverleners. De AFM is voornemens hieromtrent binnenkort eveneens met een leidraad te komen.

Voor wie?
De inducementregels uit artikel 168a Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen richten zich op beleggingsondernemingen. Deze eisen zijn dan ook niet van toepassing op andere (financiële) ondernemingen dan beleggingsondernemingen. Dit neemt niet weg dat andere (financiële) ondernemingen, zoals bijvoorbeeld beheerders van een beleggingsinstellingen, wel degelijk de gevolgen kunnen ondervinden van genoemde inducementregels, omdat beleggingsondernemingen bepaalde vergoedingen mogelijk niet meer mogen ontvangen.

De AFM wijst erop dat tussenpersonen die gebruik maken van het nationaal regime ook beleggingsonderneming zijn, waardoor de inducementregels op hen van toepassing zijn.

Leidraad
In dit consultatiedocument wordt een leidraad gegeven over de toepassing van de inducementregels die gelden voor beleggingsondernemingen. Een belangrijk deel van de specifieke eisen met betrekking tot inducements is opgenomen in open normen. De leidraad die de AFM geeft ziet vooral op deze open normen en de wijze waarop provisies transparant gemaakt moeten worden.

Reageer!
In enkele sessies met brancheorganisaties is de toepassing van de regels de afgelopen maanden besproken. Mede op basis hiervan heeft de AFM een consultatiedocument opgesteld. Via bijgaande link aan de rechterkant van deze pagina kunt u dit document downloaden. Met deze consultatie geeft de AFM belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op de leidraad van de AFM. Wij vragen u in elk geval in te gaan op de onderstaande vragen.

  1. Op welke punten kunt u zich vinden in de leidraad van de AFM?
  2. Op welke punten kunt u zich niet vinden in de leidraad van de AFM en voorziet u problemen?
  3. Wat is uw voorstel om verbeteringen aan te brengen?

Reacties ontvangt de AFM graag voor 13 april 2009 op provisies@afm.nl onder vermelding van ‘consultatie’.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel