Terug

Verbod short selling vervalt, meldingsregeling aangepast

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het verbod op short selling vervalt per 1 juni 2009. Omdat waakzaamheid geboden blijft, voert de AFM een nieuwe tijdelijke maatregel in. Onder deze nieuwe maatregel dienen short posities in Nederlandse financiële instellingen aan de AFM te worden gemeld.

De reacties van marktpartijen op de door de AFM gehouden consultatie in februari 2009 onderstreepten het belang van short selling voor de handel en een goede werking van de financiële markten. De AFM meent daarom dat het verbod niet langer mag duren dan noodzakelijk is.
 
Eerder schafte de FSA, de toezichthouder op de belangrijkste kapitaalmarkt in Europa, haar verbod op short selling af. In andere Europese landen zijn nu nog tijdelijke, minder strenge maatregelen tegen short selling van kracht dan in Nederland het geval is. Ook die maatregelen lopen binnenkort af. De AFM verwacht dat meer landen binnenkort hun nationale maatregelen zullen beëindigen.
 
De huidige marktomstandigheden op de financiële markten vragen om waakzaamheid. Daarom acht de AFM een meldingsplicht voor significante short posities nog wel noodzakelijk. De meerderheid van de reacties op de AFM-consultatie steunt de verplichting short posities te melden. Deze meldingsplicht stelt de AFM in staat short posities in de gaten te houden en maakt verbanden tussen short posities en manipulatieve strategieën zichtbaar.
 
Om de administratieve lasten te beperken, dienen vanaf 1 juni bij de AFM alleen short posities te worden gemeld bij het bereiken, overschrijden of onderschrijden van bepaalde drempelwaarden. De meldingsplicht is van kracht tot 1 januari 2010. Zowel de duur als de inhoud van de regeling kunnen tussentijds worden gewijzigd.
 
Daarnaast streeft de AFM naar het vergroten van de transparantie van short posities op de lange termijn. Eerder hebben de Britse toezichthouder FSA en de Franse toezichthouder AMF voorstellen gepresenteerd voor permanente maatregelen die de transparantie van short posities vergroten. In CESR-verband blijft de AFM zich inspannen voor internationale convergentie van toekomstige maatregelen die de transparantie van short selling vergroten.
 
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel