Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan ParTrusT Beheer B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 15 april 2009 een last onder dwangsom opgelegd aan ParTrusT Beheer B.V. (Partrust).

De last onder dwangsom kan oplopen van € 4.000 tot een maximum van € 80.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Partrust niet aan de opgelegde last voldoet. Om te voldoen aan de last moet Partrust haar obligatiehouders, voor zover het consumenten betreft in de zin van het Burgerlijk Wetboek, essentiële informatie  verstrekken over het volgende:

  • Het percentage van de totale inleg van beleggers dat daadwerkelijk is geïnvesteerd;
  • Het percentage van de netto instroom in 2007 en 2008 van obligatieleningen dat in 2007 en 2008 is betaald als rente en aflossing aan de beleggers;
  • Een overzicht van de gerealiseerde kasstromen in 2007 en 2008 uit de investeringen en leningen.
Door het niet verstrekken van deze informatie verricht Partrust een handelspraktijk die oneerlijk is als bedoeld in artikel 6:193b van het Burgerlijk Wetboek. Met deze informatie kunnen de beleggers zich een oordeel vormen over de financiële positie van Partrust en daarmee van de oorzaken van het liquiditeitstekort en het staken van de rentebetalingen. Ook geeft het hen meer inzicht in de levensvatbaarheid van Partrust en de voorgestelde herstructurering van de financiële positie van Partrust.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel