Terug

Boete aan Credit Select B.V. definitief

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM maakt op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 21 januari 2009 tot oplegging van een bestuurlijke boete van 6.000 euro aan Credit Select B.V. rechtens onaantastbaar is geworden. Tegen het besluit staat geen bezwaar of beroep meer open.

De AFM legde de boete op omdat Credit Select in de periode september 2007 tot en met april 2008 met betrekking tot kredieten en kapitaalverzekeringen in onvoldoende mate informatie over de kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van haar cliënten heeft ingewonnen.

Daarnaast had de AFM geconstateerd dat met betrekking tot de kapitaalverzekeringen in vrijwel alle gevallen niet kan worden vastgesteld of het product aansluit bij het door de cliënt ingevulde profiel. In één geval sloot het product daadwerkelijk niet aan bij het door de cliënt ingevulde profiel.

Op 3 februari 2009 is het boetebesluit conform artikel 1:97 Wft via een persbericht openbaar gemaakt. De tekst van dit besluit is op de website van de AFM geplaatst. Voor de volledige tekst verwijst de AFM naar het eerder op de website van de AFM geplaatste besluit. Zie hiervoor de link onder “Zie ook” aan de rechterkant van de pagina.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel