Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Drieman/Huis & Hypotheek Woerden B.V.

Maatregel

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 26 mei 2009 waarbij de AFM aan Drieman/Huis & Hypotheek Woerden B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 mei 2009 een bestuurlijke boete van € 6.000 opgelegd aan Drieman/Huis & Hypotheek Woerden B. V. (Drieman).

Drieman heeft aan negen verschillende consumenten een te hoge hypotheek geadviseerd. Voor het toetsen van de hoogte van een hypotheek hanteert de AFM in beginsel de norm uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen die is opgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF-norm). De CHF-norm gebruikt onder meer het inkomen van de consument voor het bepalen van de maximale hypotheek. Het advies van Drieman over de hoogte van de hypotheek was onvoldoende gebaseerd op het inkomen van de betreffende consumenten. Daarnaast was het advies over de hoogte van de hypotheek onvoldoende gebaseerd op informatie over mogelijk spaargeld bij vier verschillende consumenten.

Bij vijf verschillende consumenten heeft Drieman onvoldoende informatie ingewonnen. Bij vier consumenten was dit informatie over mogelijk spaargeld, en bij één consument informatie over de AOW-uitkering.

Hiermee heeft Drieman artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze wet verplicht financiële ondernemingen die adviseren, om aan consumenten passende adviezen te geven. Daartoe moeten zij informatie over de cliënt inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel