Terug

AFM publiceert leidraad passende provisie beleggingsondernemingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Met dit document biedt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u een leidraad voor de toepassing van de passende provisieregels bij beleggingsondernemingen. Een belangrijk deel van deze regels is namelijk opgenomen in open normen, die in deze leidraad worden uitgelegd. Deze leidraad ziet vooral op deze open normen en de wijze waarop provisies transparant gemaakt moeten worden. De AFM geeft, mede aan de hand van voorbeelden, handvatten voor het toepassen van de regels voor passende provisie.

Met de implementatie van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn per 1 november 2007 regels in werking getreden met betrekking tot inducements, oftewel de passende provisieregels. Inducements kan worden vertaald als ‘prikkels tot een bepaalde actie’. Provisies kunnen er toe leiden dat een beleggingsonderneming zich niet op een eerlijke en professionele wijze inzet voor de belangen van haar cliënt. De inducementnorm moet leiden tot passende provisies.

De AFM heeft op 12 maart 2009 een concept leidraad over de toepassing van de passende provisieregels bij beleggingsondernemingen ter consultatie voorgelegd aan betrokken marktpartijen. Die konden tot 13 april 2009 reageren.

Op basis van de reacties heeft de AFM een zogeheten feedbackstatement opgesteld dat via de website van de AFM kan worden geraadpleegd. In dit document geeft de AFM een samenvatting van de reacties en de reactie van de AFM daarop. De AFM heeft de leidraad naar aanleiding van de reacties op sommige punten aangepast en verduidelijkt. Het betreft onder meer de status van de leidraad, de rol van CESR, niet-geldelijke vergoedingen, de bewijslast en transparantie.

Let op! De leidraad passende provisie die de AFM nu publiceert heeft alleen betrekking op beleggingsondernemingen. De AFM heeft ook een leidraad passende provisie voor financiële dienstverleners ter consultatie voorgelegd aan alle betrokken marktpartijen. De definitieve versie van deze leidraad zal op korte termijn worden gepubliceerd.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel