Terug

UPO: heb je hem al?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Voor veel mensen is pensioen iets voor later. Toch is het verstandig om je in dit onderwerp te verdiepen. Kijk daarvoor ook eens in je Uniform Pensioen- overzicht (UPO). Alle pensioenuitvoerder moeten deelnemers namelijk duidelijk, begrijpelijk en tijdig informeren over de status van hun pensioen. Om aan deze verplichting te voldoen hebben verzekeraars en pensioenfondsen het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontwikkeld.

Dit overzicht krijgen deelnemers én gepensioneerden eens per jaar vóór 1 oktober thuisgestuurd. Als je niet meer actief deelneemt aan een pensioenregeling (slaper), dan krijg je in ieder geval eens in de vijf jaar een overzicht van wat je hebt opgebouwd. Je bent niet meer actief als je ergens pensioen hebt opgebouwd en het daar laat staan en niet overhevelt naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever.

Wat staat erin?
Het voordeel van het UPO is dat alle verzekeraars en pensioenfondsen dezelfde onderwerpen vermelden. Verschillende pensioenoverzichten zijn nu gemakkelijk te vergelijken. Dit gestandaardiseerde overzicht geeft je jaarlijks inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie. Als je gepensioneerd bent, dan informeert het UPO je over je jaarlijkse uitkering. Als je nog niet gepensioneerd bent, informeert het UPO over de volgende zaken:

  • op welke gegevens het overzicht gebaseerd is
  • wat je uitgekeerd krijgt bij je pensionering
  • wat er gebeurt bij arbeidsongeschiktheid
  • wat je nabestaanden uitgekeerd krijgen als je komt te overlijden
  • je pensioenaangroei
  • de mate waarin je pensioen haar waarde behoud

Wat heb je eraan?
Het UPO kan helpen bij de planning van je pensioen. Denk goed na of je voldoende pensioen opbouwt. Het is handig om dit op tijd te doen, zodat je nog voldoende tijd hebt om een goed pensioen op te bouwen. Het nadeel van laat gaan opbouwen is dat je meer geld moet sparen in minder tijd. Je premie zal daardoor hoger worden. Meer informatie hierover kan je vinden op pensioenkijker.nl. Daar vind je ook een voorbeeld van een UPO. Ook kan je je pensioen berekenen met behulp van een pensioencalculator. 

Wat doet de AFM?
Vanuit de pensioenwet houdt de AFM toezicht op het verstrekken van de UPO. De AFM let daarbij op drie aspecten die de wet vereist: tijdigheid, duidelijkheid en begrijpelijkheid. Als je vindt dat je overzicht niet helder is en je duidelijk informeert over je pensioen, of je hebt nog geen overzicht ontvangen, dan kan je dat melden bij het Meldpunt Financiële Markten, telefoon 0900-5400 540.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel