Terug

AFM: kijk goed wat u met uw spaargeld doet

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Sparen of beleggen: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht dat veel consumenten komende tijd voor deze belangrijke financiële keuze staan. In december lopen veel spaardepositio’s af en krijgen mensen bijvoorbeeld een 13de maand uitgekeerd. De rente is momenteel laag en aanbieders van beleggingsproducten spelen hier via advertenties op in. Voordat consumenten besluiten om te gaan sparen of beleggen moeten zij zich goed (laten) informeren om een weloverwogen beslissing te nemen.

De AFM hecht aan een duidelijk onderscheid tussen spaar- en beleggings- producten. Instellingen moeten hierover in hun advertenties helder communiceren. Het verschil in risico bijvoorbeeld, kan voor consumenten een belangrijke afweging in hun keuze kan zijn. Ook is het zo dat spaarproducten onder het depositogarantiestelsel vallen en beleggingsproducten niet. Overigens kunnen ook tussen spaarproducten de voorwaarden sterk verschillen. De AFM controleert of advertenties voldoen aan alle wet- en regelgeving, maar consumenten moeten zelf ook alert zijn.

Belangrijke vragen voor een financiële beslissing:

  • Hoe lang kan ik mijn geld missen?
  • Wil ik mijn geld vast zetten of moet ik er altijd bij kunnen?
  • Hoeveel risico wil ik lopen?
  • Wil ik aan risicospreiding doen?
  • Welke kosten brengen sparen of beleggen met zich mee?
  • Heb ik mezelf goed geïnformeerd voordat ik de definitieve beslissing neem voor een specifiek spaar- of beleggingsproduct?

Op de site van de AFM staan zowel tips over beleggen als over sparen.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel