Terug

AFM legt maatregelen op aan Liocorno Financieel Advies en Easy LIFE

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft op 12 september 2008, een bestuurlijke boete opgelegd aan John Wolbers Financieel Advies B.V. handelend onder de naam Liocorno Financieel Advies, gevestigd op de Eindstraat 46, 5801 CR Venray.

De boete bedraagt EUR 87.125 en is opgelegd omdat Liocorno Financieel Advies als tussenpersoon actief is geweest bij het bemiddelen in effecten van de uitgevende instelling C.V. Easy LIFE II, zonder daartoe te beschikken over de vereiste vergunning. Naar het oordeel van de AFM heeft Liocorno daarmee artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (“Wte 1995”) overtreden. Dit artikel bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder in of vanuit Nederland diensten aan te bieden of te verrichten.

Daarnaast bevestigt de AFM, onder verwijzing naar de publicatie in het Eindhovens Dagblad d.d.15 november 2008 en het openbaar register van de AFM, dat zij op 11 november 2008 de vergunning van Liocorno Financieel Advies voor het bemiddelen in financiële producten heeft ingetrokken. Dit is gebeurd op grond van artikel 1:104, eerste lid, onder d, onder f en onder j, Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Het openbaar register kan geraadpleegd worden op de website www.afm.nl/registers.

Het besluit tot intrekking van de vergunning is, zolang de bezwaartermijn van zes weken niet is verstreken, nog niet onherroepelijk.

Ten slotte bevestigt de AFM, onder verwijzing naar de publicatie in het Financieele Dagblad d.d. 16 oktober 2008, dat de AFM op 27 februari 2007 aangifte heeft gedaan tegen Easy LIFE Investments B.V. (“Easy LIFE”), gevestigd op de Stapelovenweg 2 b, 5708 JW Helmond, wegens het aanbieden van effecten zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus. Dit is een overtreding van artikel 3, eerste lid Wte 1995. Bij de AFM bestond daarnaast het vermoeden dat er sprake was van oplichting door Easy LIFE. Dit is meegenomen in de aangifte.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel