Terug

De AFM legt een last onder dwangsom op aan Global Partners Capital

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM maakt bekend dat zij op 6 juni 2008 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: Global Partners Capital, 11 Sims Cret Richmond Hill. ON, L4B 1C9 CANADA.

De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Global Partners Capital niet voldoet aan het informatieverzoek en
het rappel informatieverzoek van de AFM. De AFM heeft Global Partners Capital om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat deze vennootschap beleggingsdiensten verleent of heeft verleend zonder daartoe van de AFM een vergunning te hebben verkregen en hiermee mogelijk in strijd handelt dan wel heeft gehandeld met artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.

Global Partners Capital heeft de verzochte informatie niet binnen de termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de AFM moeten worden geleverd.

De volledige beschikking is te vinden via de link op deze pagina. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel