Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Hixton Ltd.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 augustus 2008 een last onder dwangsom opgelegd aan Hixton Ltd., 15 Alexandra Corniche, Hythe, Kent, CT21 5 RW te Engeland.

Een ander bij de AFM bekend adres dat door Hixton Ltd. is of werd gebruikt is: Hixton Ltd., Victory Way, Admirals Park, Crossways, Dartford DA2 6QD te Engeland.

Hixton Ltd. maakt gebruik of heeft gebruik gemaakt van de websites: www.hixtonmarkets.com, www.hixton.org en www.hixtongroup.com en van de e-mail adressen info@hixton.org en backoffi@hixton.org.    

De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Hixton niet voldoet aan de informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Hixton om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat deze vennootschap in Nederland beleggingsdiensten verleent of heeft verleend, zonder daartoe van de AFM een vergunning te hebben verkregen en hiermee mogelijk in strijd handelt dan wel heeft gehandeld met artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.

Hixton Ltd. heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verplichte informatie nog steeds aan de AFM moeten worden geleverd.

De volledige beschikking is te vinden op deze pagina als pdf document. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel