Terug

AFM: gedragscode VFN verbetering, maar schiet op punten te kort

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft kennisgenomen van de aangescherpte gedragscode voor kredietverlening die de VFN woensdag heeft gepubliceerd. Het is een verbetering dat de inkomensnorm is opgetrokken voor de lagere inkomens. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet bij het tegen gaan van schuldenproblematiek bij de meest kwetsbare groepen. De uitgangspunten van de VFN voor hogere inkomens kunnen echter nog leiden tot risicovollere kredietverstrekking.

Kredietverleners mogen aan iedereen geld lenen mits dat past bij een verantwoord gezinsbudget. Bij het volgen van de nieuwe VFN-gedragscode bestaat echter het risico dat een consument mag lenen terwijl hij dat gelet op zijn vaste lasten niet goed kan betalen. Of dat een consument die het wel kan betalen, niet kan lenen. De AFM vindt dat bij het verstrekken van krediet de individuele lasten van een gezin moeten worden meegenomen. Bovendien moet er meer rekening worden gehouden met hogere vaste lasten naar mate het inkomen stijgt, anders bestaat het risico dat een consument zijn vaste lasten niet meer kan betalen en daardoor met problematische schulden te maken kan krijgen.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt dat er geen onverantwoorde leningen mogen worden verstrekt. De AFM ziet toe op de juiste toepassing van deze regels om te hoge schuldenlasten onder consumenten helpen te voorkomen. Begin 2007 heeft de AFM het rapport Verantwoorde kredietverstrekking 2006 gepubliceerd na onderzoek bij aanbieders van krediet. Dat heeft geleid tot overleg met brancheorganisaties over de aanscherping van de criteria die worden gehanteerd bij de kredietverlening. In januari komt de AFM met richtsnoeren voor kredietverleners om invulling te geven aan verantwoorde kredietverlening.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel