Terug

Position paper: In-house matching

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In dit position paper presenteert de AFM haar standpunt inzake de vraag of retaileffectenorders verplicht op de door Euronext georganiseerde centrale markt afgewikkeld moeten blijven worden of dat in-house matching van deze orders toegelaten mag worden. Onder in-house matching wordt verstaan dat effectenmakelaars gelijke orders tegen elkaar wegstrepen en/of dat zij deze orders afwikkelen tegen hun eigen positie.

U kunt het document hier in pdf-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel