Terug

Mag mijn verzekeraar de polisvoorwaarden wijzigen?

Een verzekeringsmaatschappij mag de voorwaarden van een verzekering wijzigen. De verzekeraar moet dit wel op tijd doorgeven aan de klanten.

Als de verzekeraar de voorwaarden wijzigt heb je het recht om de verzekering op te zeggen.

Sommige verzekeraars hebben in hun voorwaarden een ‘en bloc clausule’ opgenomen. Hierdoor kan de verzekeraar de voorwaarden of premie voor een groep verzekerden tussentijds en eenzijdig wijzigen. Als het een verslechtering voor jou is, kun je vaak de verzekering opzeggen. Als in voorwaarden geen opzegmogelijkheid wordt geboden, kun je een klacht indienen.

De AFM houdt toezicht op de manier waarop verzekeraars communiceren over premieverhogingen via een en bloc clausule en hoe een dergelijke verhoging strookt met wat in hun polisvoorwaarden staat.

Nieuwsbericht maart 2014 over en bloc clausulesNaar alle veelgestelde vragen