Terug

Mag mijn verzekeraar de polisvoorwaarden wijzigen?

Een verzekeringsmaatschappij mag de voorwaarden van een verzekering wijzigen. De verzekeraar moet dit wel op tijd doorgeven aan de klanten.

Als de verzekeraar de voorwaarden wijzigt heb je het recht om de verzekering op te zeggen.

De meeste verzekeraars hebben in hun voorwaarden een zogenaamde ‘en bloc clausule’ opgenomen. Hierdoor kan de verzekeraar de voorwaarden of premie voor een groep verzekerden tussentijds en eenzijdig wijzigen. Als het een verslechtering voor jou is, en dit komt niet door een wettelijke maatregel, kun je de verzekering vaak opzeggen. Als in de voorwaarden geen opzegmogelijkheid wordt aangeboden, kun je een klacht indienen.

De AFM houdt toezicht op de manier waarop verzekeraars communiceren over premieverhogingen via een 'en bloc clausule' en hoe een dergelijke verhoging strookt met wat in hun polisvoorwaarden staat.Naar alle veelgestelde vragen