Terug

Wat is vergunningplicht?

Ondernemingen die financiële diensten of producten aanbieden, bemiddelen of adviseren, moeten een vergunning hebben van de Nederlandsche Bank (DNB) en/of van de AFM. 

Ondernemingen die onder het prudentieel toezicht van DNB vallen, staan geregistreerd in het DNB-register. Dit zijn banken, pensioenfondsen, verzekeraars en overige instellingen waaronder beleggingsinstellingen en geldtransactiekantoren. DNB verstrekt alleen een vergunning als de onderneming financieel gezond (solvabel) is en voldoet aan voorwaarden voor goed bestuur.

De AFM is belast met het gedragstoezicht. Ondernemingen die onder het toezicht van de AFM vallen, staan geregistreerd in het AFM-register. De AFM verstrekt een vergunning nadat onder meer is getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering.

Lees meer over de partijen waar de AFM toezicht op houdt en de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen.Naar alle veelgestelde vragen