Terug

Wat is een ‘Europees paspoort’?

Financiële ondernemingen die in een land binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) een vergunning hebben van de toezichthouder van dat land én die ook in Nederland producten en diensten willen aanbieden, moeten zich laten registreren bij de AFM. Zij krijgen dan een Europees Paspoort. Deze ondernemingen blijven onder het toezicht van het land van herkomst vallen.

Als een financiële onderneming zijn diensten zonder bijkantoor in Nederland verleent, houdt de AFM in beginsel geen (direct) toezicht, maar wordt toezicht gehouden door de (buitenlandse) toezichthouder waar de financiële onderneming gevestigd is.

Wanneer een financiële onderneming in Nederland een bijkantoor opent, houdt de AFM wel toezicht op de gedragsregels die van toepassing zijn en op de dienstverlening zelf.

Beheerders met een zetel in een andere Europese lidstaat dan Nederland, die Europese alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) aan particuliere beleggers aanbieden in Nederland of in Nederland hebben aangeboden moeten voldoen aan de specifieke eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan particuliere beleggers.

Europees Paspoorthouders zijn niet verplicht zich aan te sluiten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Als je een klacht hebt, is het mogelijk dat je afhankelijk bent van de klachtenprocedures in het land waar het bedrijf vandaan komt. Bij een eventueel faillissement geldt niet de Nederlandse wet maar de wetten en regels van het land dat de vergunning verleend heeft. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de depositogarantieregeling.Naar alle veelgestelde vragen