Terug

PSD2 - regels betaaldienstverlening

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over PSD2, de Europese richtlijn voor betaaldienstverleners. Lees ook: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

Veelgestelde vragen over PSD2 - regels betaaldienstverlening

Waarom PSD2?

PSD2 is ingevoerd om:

 • concurrentie op de Europese betaalmarkt te bevorderen
 • innovaties op het gebied van betalingsverkeer te faciliteren
 • deelnemers aan het betalingsverkeer (consumenten) beter te beschermen
 • veiligheid van het betalingsverkeer te vergroten
 • bij te dragen aan één Europese betaalmarkt.

Meer informatie: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

Stuur deze vraag door

Wat wordt geregeld in PSD2?

PSD2 is van toepassing op betaaldiensten die worden aangeboden in de Europese Unie.

PSD2 regelt:

 • de rechten en plichten van partijen die betaaldiensten aanbieden of afnemen: consumenten, ondernemingen en betaaldienstverleners
 • de voorwaarden voor de uitvoering van betalingstransacties, de toegang tot betaalrekeningen door derde partijen en de informatie die de gebruiker daarover moet krijgen
 • de vereisten waaraan moet worden voldaan voor het verkrijgen van een vergunning om betaaldiensten te kunnen verlenen
 • het doorlopend toezicht op betaaldienstverleners. 

Meer informatie: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

Stuur deze vraag door

Wie zijn betaaldienstverleners?

Betaaldienstverleners zijn ondernemingen die betaaldiensten verrichten. Voorbeelden van betaaldiensten zijn: geld overmaken naar een betaalrekening of een betalingstransactie uitvoeren met gebruik van een betaalpas. PSD2 gaat alleen over elektronische betalingen. Betaaldienstverleners zijn vergunningplichtig of moeten een vrijstelling van de vergunningplicht laten registreren bij De Nederlandsche Bank.

Meer informatie: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

 

Stuur deze vraag door

Wie mogen de nieuwe diensten aanbieden en hoe weet je of een betaaldienstverlener onder toezicht staat?

Zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen kunnen betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten aanbieden. Zij moeten wel over een vergunning beschikken die is afgegeven in een lidstaat van de Europese Unie. In Nederland is De Nederlandsche Bank (DNB) verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Ondernemingen met een vergunning worden ingeschreven in een register van DNB. Je kunt dit register online raadplegen op de website van DNB. Op deze manier kun je controleren of een betaaldienstverlener in Nederland onder toezicht staat.

Een onderneming kan betaaldiensten ook aanbieden met een vergunning die is afgegeven door een toezichthouder uit een andere lidstaat van de Europese Unie. Dit kun je controleren op de website van de Europese Bankenautoriteit (EBA). In dit register zijn alle ondernemingen opgenomen die binnen één van de EU-lidstaten een vergunning hebben voor het verlenen van betaaldiensten.

Meer informatie: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

Stuur deze vraag door

Wie houdt toezicht op betaaldienstverleners?

Het toezicht op betaaldienstverleners in Nederland is verdeeld over een aantal toezichthouders.

 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt onder meer toezicht op de informatieverstrekking van betaaldienstverleners, de inrichting van de klachtenprocedures en het recht van rekeninghouders om gebruik te maken van rekeninginformatiediensten en betaalinitiatiediensten.

 • De Nederlandsche Bank (DNB) verleent vergunningen aan betaaldienstverleners. Verder ziet DNB toe op onder meer de financiële positie van betaaldienstverleners, de toegang tot betaalrekeningen, de beheersing van risico’s en de authenticatie (de wijze waarop je jezelf kenbaar maakt tegenover de bank en toestemming geeft voor toegang tot de betaalrekening).

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de bescherming van de privacy van mensen. Daarbij kijkt de AP naar de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en naar de eisen die zijn opgenomen in PSD2.

 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is verantwoordelijk voor de toegang tot betaalsystemen en betaalrekeningdiensten van betaalinstellingen. De ACM houdt ook toezicht op het berekenen van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel (“surcharging”). Daarnaast houdt de ACM toezicht op de naleving van de mededingingsregels.

De toezichthouders werken onderling met elkaar samen om goed toezicht te houden op betaaldienstverleners die actief zijn op de Nederlandse markt.

Toezicht op betaalinstellingen in het buitenland

Een betaaldienstverlener die een vergunning heeft verkregen in een andere EU-lidstaat staat onder het toezicht van de toezichthouder(s) in dat land. Buitenlandse betaaldienstverleners kunnen ook in andere EU-lidstaten betaaldiensten aanbieden, waaronder in Nederland. De toezichthouder in het land waar de vergunning is verleend blijft verantwoordelijk voor het toezicht op deze ondernemingen. Als een Nederlandse toezichthouder, bijvoorbeeld DNB of de AFM, een probleem signaleert bij een buitenlandse betaaldienstverlener, informeert zij de buitenlandse toezichthouder en dringt eventueel aan op een interventie van de toezichthouder.

Lees verder: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

Stuur deze vraag door

Mag je een betaalinitiatiedienstverlener of rekeninginformatiedienstverlener de toegang tot je betaalrekening weigeren?

Ja.Een bank mag de rekeninginformatiedienstverlener of een betaalinitiatiedienstverlener de toegang tot jouw betaalrekening weigeren als deze gegronde en objectieve redenen heeft om te vermoeden dat er sprake is van niet-toegestane of frauduleuze toegang. 

Lees ook: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

Stuur deze vraag door

Hoe veilig is de toegang tot je betaalrekening?

PSD2 kent regels om te waarborgen dat de toegang tot jouw betaalrekening veilig is. Zo schrijft PSD2 voor dat een nieuwe betaaldienstverlener over een vergunning moet beschikken van een toezichthouder in Nederland of een ander land in de Europese Unie. Ook beschrijft zij aan welke toezichteisen de betaaldienstverlener moet voldoen, onder meer op het gebied van gegevensbescherming. Daarnaast schrijft PSD2 een aantal technische normen voor de toegang voor. Deze normen gaan over de beveiliging van betalingstransacties en de (technische) communicatie tussen de bank en de betaalinitiatiedienstverlener of rekeninginformatiedienstverlener. Zo eist de wet van de betaalinitiatiedienstverlener dat beveiligingsgegevens worden beschermd en niet worden opgeslagen. Meer informatie hierover vind je op de website van De Nederlandsche Bank.

Lees ook: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

 

Stuur deze vraag door

Hoe zit het met jouw privacy?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op jouw bank, de betaalinitiatiedienstverlener en de rekeninginformatiedienstverlener. Daarnaast bevat PSD2 aanvullende eisen voor de nieuwe betaaldienstverleners.

Een voorbeeld daarvan is dat je uitdrukkelijk toestemming moet geven voor toegang tot je betaalrekening(en). Je mag bijvoorbeeld niet onder druk worden gezet om toestemming te geven. Daarnaast geldt dat toestemming een actieve handeling moet zijn; stilzwijgende toestemming of vooraf aangevinkte vakjes zijn niet toegestaan. Een betaaldienstverlener moet een consument daarnaast goed informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over dit onderwerp.

Lees meer: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

Stuur deze vraag door

Wat moet je doen bij een verkeerd uitgevoerde betalingstransactie of een betalingstransactie die is uitgevoerd zonder jouw toestemming?

Neem altijd eerst contact op met je bank wanneer je geen toestemming hebt gegeven voor een betalingstransactie die is uitgevoerd vanaf jouw betaalrekening, in het geval dat de betaalopdracht niet goed is uitgevoerd of wanneer deze te laat is uitgevoerd. Dit geldt ook voor de situatie waarin de betaling verkeerd is uitgevoerd door een andere partij dan jouw bank, bijvoorbeeld een betaalinitiatiedienstverlener. Als je geen toestemming hebt gegeven voor een betalingstransactie, moet jouw bank de betaling terugdraaien en het geld terugstorten op je betaalrekening. Wel kan er een eigen risico van maximaal €50 gelden. Ondanks deze bescherming wordt van jou verlangd dat je zorgvuldig omgaat met onder meer je betaalpas en de beveiligingsgegevens van je bank. Bij verlies of diefstal van je betaalpas of diefstal van de inloggegevens van je online-omgeving van je betaalrekening moet je zo snel mogelijk je bank daarover informeren.

Lees verder: PSD2 - Wat betekent dat voor jou?

Stuur deze vraag door