Terug

Hebben alle (web)winkels een Wft vergunning nodig?

De AFM verwacht dat bijna alle bemiddelaars (hoofddealers en subdealers) gebruik kunnen maken van een vrijstelling van de vergunningplicht. De voorwaarden om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken zijn:

• Er wordt bemiddeld in telefoonkrediet (kredieten voor mobiele telefoons worden verkocht namens anderen); en
• De looptijd van het krediet is niet langer dan de verwachte economische levensduur van de verschafte mobiele telefoon of dan de periode van dienstverlening; en
• De bemiddelaar adviseert de consument niet over het krediet voor de mobiele telefoon; en
• De bemiddelaar heeft een andere hoofdberoepswerkzaamheid dan bemiddeling in goederenkrediet (zoals krediet voor een mobiele telefoon).

Aan de vrijstelling zijn wel voorschriften verbonden, waaraan de bemiddelaar zich moet houden.Naar alle veelgestelde vragen