Terug

Veelgestelde vragen over lenen

Veelgestelde vragen over Lenen

Wat moet ik doen als ik mijn lening niet meer kan afbetalen?

Laat zo snel mogelijk schriftelijk weten aan de kredietverstrekker (en eventueel andere schuldeisers) dat je betalingsproblemen hebt. Misschien is een oplossing mogelijk zoals het oversluiten van het krediet. Of vraag of je een betalingsregeling kunt treffen. Hiermee voorkom je dat jouw schuld verder oploopt. Door zelf snel actie te ondernemen, voorkom je problemen met o.a. deurwaarders en incassobureaus en houd je invloed bij het aflossen van je schuld.

Het verminderen en wegwerken van een schuld of betalingsachterstand is een eigen verantwoordelijkheid en kan veel moeite kosten. Bekijk de website www.zelfjeschuldenregelen.nl van NIBUD en de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK). Veel mensen zijn met hulp van deze website in staat gebleken om tot goede persoonlijke oplossingen te komen.

Kom je er niet meer uit? Informeer bij de afdeling Maatschappelijk Werk in jouw gemeente of je in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Ga je zelf met een schuldhulpverlener in zee? Controleer dan altijd of de schuldhulpverlener lid is van de NVVK (www.nvvk.eu).

Stuur deze vraag door

Los ik af op mijn doorlopend krediet?

Bij een doorlopend krediet wordt maandelijks meestal een vast deel van de kredietlimiet of hoogst uitstaande kredietsaldo in rekening gebracht. Dit maandbedrag bestaat dan uit rente en aflossing. Hoeveel je per maand aflost is afhankelijk van de contractvoorwaarden die je hebt gemaakt met de kredietverstrekker en de hoogte van de rente. De geldverstrekker mag maximaal 14% rente in rekening brengen, dat is wettelijk bepaald.

Er zijn in het verleden ook doorlopende kredieten verstrekt waar uitsluitend rente over betaald moet worden. Dit wordt een rentekrediet genoemd. Uiteindelijk moet de kredietlimiet wel afgebouwd worden. Vaak moet hiermee gestart worden als je de leeftijd van 58-60 jaar bereikt. Dan gaan ook je maandlasten omhoog. Soms worden de maandlasten verdubbeld of nog hoger.

Consumenten weten soms niet hoeveel zij maandelijks aflossen op hun doorlopend krediet. Dit kan later leiden tot een moeilijk of niet draagbare maandlast. Niet of nauwelijks aflossen zorgt bovendien voor een relatief kostbare lening (er wordt namelijk een lange tijd rente gerekend over het uitstaande kredietbedrag). Controleer op de rekeningafschriften die je ontvangt van de geldverstrekker hoeveel er maandelijks wordt afgelost. En hoe lang het duurt voordat het krediet is afgelost.

De AFM wijst consumenten met een doorlopend krediet er op dat het verstandig kan zijn om contact op te nemen met hun kredietverstrekker en/of -bemiddelaar voor een herbeoordeling. Hiervoor mogen aan de consument geen kosten in rekening worden gebracht. Tussenpersonen ontvangen hiervoor een doorlopende provisie van de kredietverstrekker. Het kan ook zijn dat je zelf wordt benaderd door je kredietverstrekker en/of –bemiddelaar. Gelet op de huidige lage rentestand kan het oversluiten van het krediet naar een krediet met een lagere rente een goede oplossing zijn, zodat er meer ruimte ontstaat voor aflossing. We raden je wel aan om op te letten of de oversluiting wel tot een verbeterde situatie leidt. Laat je dus goed informeren.

Als je hierbij problemen ervaart, meld je dan bij de AFM via consumentenvoorlichting@afm.nl

Stuur deze vraag door

Is het verstandig om een lening over te sluiten?

Het is niet in alle gevallen voordelig om over te sluiten. Lees in de algemene voorwaarden van je lopende lening waar je rekening mee moet houden als je de lening vroegtijdig aflost.

Kijk goed bij de nieuwe lening welke voorwaarden en rente van toepassing is. Let er ook op hoe lang de rente geldig is die jou wordt aangeboden. Soms geldt een rente slechts voor een beperkte tijd. Verder kunnen de maandlasten van een lening lager lijken, omdat minder of helemaal niet meer wordt afgelost op de lening. De lening moet dan wel in de toekomst worden afgelost, terwijl dat misschien niet goed uitkomt. Bijvoorbeeld omdat er minder inkomsten zijn door pensionering. Denk rustig na over het aanbod en vraag uitleg als je iets niet begrijpt.

Doorlopend krediet

Voor consumenten met een doorlopend krediet kan het verstandig zijn om contact op te nemen met jouw kredietaanbieder of tussenpersoon voor een (kosteloze) herbeoordeling. Als je hiervoor wordt benaderd, raden we je aan om mee te werken. Gelet op de huidige lage rentestand kan het oversluiten van het krediet naar een krediet met een lagere rente een goede oplossing zijn, zodat er meer ruimte ontstaat voor aflossing.

Stuur deze vraag door

Wat staat er bij het BKR vermeld?

Bij het BKR staat vermeld welk krediet je op jouw naam hebt of de afgelopen 5 jaar had staan.

Ondernemingen die leningen verstrekken hebben de plicht om, voordat een nieuwe lening verstrekt wordt, bij het BKR te controleren of jij al leningen hebt. Ook wordt gekeken of er zich tijdens de duur van eerdere of nog lopende leningen bijzonderheden hebben voorgedaan. Het doel van deze controle is om te voorkomen dat mensen meer betalingsverplichtingen op zich nemen dan dat zij kunnen betalen en het draagt bij aan het beperken van de financiële risico's voor de kredietinstelling. Jouw gegevens bij het BKR zijn alleen in te zien door jou zelf en door de kredietinstellingen.

Kredietinstellingen zijn verplicht een betalingsachterstand te melden bij het BKR. Zij zijn verplicht om jou vooraf te waarschuwen dat een achterstand bij het BKR gemeld wordt als je nog langer wacht met betalen.

Vanaf 1 december 2016 delen alle deelnemers aan het kredietstelsel meer kredietinformatie. Op de website van het BKR vind je meer informatie over welke kredieten er geregisteerd worden.

Als je van mening bent dat jouw gegevens bij het BKR onjuist zijn, dan kun je een verzoek tot correctie indienen bij de kredietinstelling die jou heeft aangemeld bij het BKR. Jouw gegevens worden gewijzigd als deze inderdaad onjuist zijn. Het BKR kan jouw gegevens alleen wijzigen in opdracht van de kredietinstelling die jou heeft aangemeld.

Als het conflict blijft bestaan, kun je jouw situatie voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. Komt de Geschillencommissie tot een uitspraak dan is deze bindend. Dit betekent dat de kredietinstelling, BKR en jij zich moeten neerleggen bij de uitspraak. Zie voor meer informatie www.bkr.nl.

Stuur deze vraag door

Valt financial en operational lease onder toezicht?

Over het algemeen geldt dat lease kan vallen onder financial of operational lease.

Financial lease is een vorm van uitstel van betaling waarvoor een vergunning nodig is voor het aanbieden van krediet. Bij financial lease wordt de afnemer eigenaar van het product en vindt afbetaling plaats.

Bij operational lease wordt alleen betaald voor het gebruiksrecht en wordt het product geen eigendom van de afnemer. Deze vorm van lease is niet vergunningplichtig onder het aanbieden van krediet.

Stuur deze vraag door