Terug

Kan ik bij een echtscheiding in de woning blijven wonen als ik niet voldoe aan de inkomensnorm?

De AFM kan zich situaties voorstellen waarin het wenselijk is dat er (in beperkte mate) van de normen wordt afgeweken bij echtscheiding of relatiebreuk van twee personen die gezamenlijk een hypothecair krediet hebben afgesloten. De belangrijkste redenen voor het maken van deze uitzonderingen zijn de volgende:

  • Er is al een gezamenlijke hypotheek. Als een van beide partners de woning zou moeten verlaten kan dat voor een ongewenste financiële situatie zorgen.
  • Bij het bepalen van de maximale leencapaciteit wordt rekening gehouden met een buffer voor onvoorziene omstandigheden door bij toetsing uit te gaan van een 30-jarige annuïtaire hypotheek.

De AFM vindt dat tijdelijke toetsing zonder rekening te houden met de noodzakelijke buffer mogelijk kan zijn bij echtscheiding. Belangrijke voorwaarde is de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. De adviseur moet daarbij uiteraard een adequate afweging te maken.

Meer informatieNaar alle veelgestelde vragen