Terug

Veelgestelde vragen over uitzonderingen op hypotheekregels

Hieronder staan de meest gestelde vragen over hypotheken, inclusief de antwoorden. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Vul dan het online contactformulier in of neem telefonisch contact op met het Meldpunt via het telefoonnummer 0800-5400 540 (gratis). Het Meldpunt is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Veelgestelde vragen over Uitzonderingen op de hypotheekregels

Kan ik bij een echtscheiding in de woning blijven wonen als ik niet voldoe aan de inkomensnorm?

De AFM kan zich situaties voorstellen waarin het wenselijk is dat er (in beperkte mate) van de normen wordt afgeweken bij echtscheiding of relatiebreuk van twee personen die gezamenlijk een hypothecair krediet hebben afgesloten. De belangrijkste redenen voor het maken van deze uitzonderingen zijn de volgende:

 • Er is al een gezamenlijke hypotheek. Als een van beide partners de woning zou moeten verlaten kan dat voor een ongewenste financiële situatie zorgen.
 • Bij het bepalen van de maximale leencapaciteit wordt rekening gehouden met een buffer voor onvoorziene omstandigheden door bij toetsing uit te gaan van een 30-jarige annuïtaire hypotheek.

De AFM vindt dat tijdelijke toetsing zonder rekening te houden met de noodzakelijke buffer mogelijk kan zijn bij echtscheiding. Belangrijke voorwaarde is de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. De adviseur moet daarbij uiteraard een adequate afweging te maken.

Meer informatie

Stuur deze vraag door

In welke gevallen mag ik meer lenen dan volgens mijn inkomen is toegestaan?

In sommige gevallen mag er meer geleend worden dan op basis van je inkomen is toegestaan. Dit is mogelijk als:

 • er een specifieke situatie is waarin deze hogere lening toch verantwoord is. Hiervoor is een goede onderbouwing nodig met berekening van de lasten voor de consument.
 • er energiebesparende verbeteringen in het huis worden aangebracht. Hier wordt jaarlijks vastgesteld hoeveel er extra geleend mag worden.
 • er sprake is van een oversluitsituatie. Er wordt alleen een nieuwe lening aangegaan en geen nieuw huis gekocht. Deze lening mag niet hoger zijn dan de oude lening. Alleen de oversluitkosten zoals notaris- en taxatiekosten mogen worden meegefinancierd.
 • er sprake is van een overbruggingssituatie. Een nieuw huis is gekocht terwijl het oude huis nog niet is verkocht. De lasten voor de overbruggingshypotheek hoeven dan niet meegenomen te worden bij de berekening.

     

Stuur deze vraag door

Wanneer mag ik meer lenen dan de toegestane loan-to-value 100%?

In deze gevallen mag je meer lenen:

 • voor het financieren van een restschuld
 • bij het aanbrengen van energiebesparende verbeteringen. Deze kosten tot een bepaalde hoogte, hoeven niet meegeteld te worden
 • bij een overbruggingskrediet hoeft de lening van het oude huis niet meegeteld te worden
 • als je veel minder leent dan op basis van je inkomen is toegestaan
Stuur deze vraag door

Als ik mijn hypotheek wil oversluiten, kan ik dan meer lenen dan de waarde van mijn huis?

Consumenten die een hogere hypotheek hebben dan de waarde van het huis, zouden bij de huidige regels nooit kunnen oversluiten als hun rentevaste periode afloopt. Daarom is voor deze situatie een uitzondering gecreëerd. In dat geval mag je hypotheek worden overgesloten. Voorwaarde is wel dat het hypotheekbedrag niet wordt verhoogd, met uitzondering van kosten die je moet maken bij het oversluiten zoals voor een notaris of taxatie.

Stuur deze vraag door

Is het mogelijk voor ouders om borg te staan voor de hypotheek van hun kinderen?

Ja, dit is onder strikte voorwaarden mogelijk. Jouw adviseur kan deze informatie verder toelichten.

De AFM vindt dat in situaties waarbij de ouders borg staan, ook naar de leencapaciteit van de ouders gekeken moet worden. Zij moeten de betaling van de hypotheek kunnen voortzetten als jij het niet meer kunt betalen.

Stuur deze vraag door

Kan mijn hypotheek aflossingsvrij blijven als door een echtscheiding de volledige hypotheek op mijn naam komt?

Als je gaat scheiden, moet de hypotheekverstrekker een van beiden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. Banken moeten beoordelen of degene die in het huis blijft wonen de hypotheeklasten kan blijven betalen. Omdat je al een hypotheek hebt, mogen ze bij die beoordeling een soepelere toetsing gebruiken dan iemand die voor het eerst een huis gaat kopen. De maandlasten moeten echter wel aantoonbaar betaalbaar zijn.

Door de nieuwe belastingregels kun je de totale hypotheek waarschijnlijk niet langer volledig aflossingsvrij door laten lopen. Het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een adviseur.

Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst.nl - Scheiden wat nu?

Stuur deze vraag door