Terug

Veelgestelde vragen over beleggingsverzekering / woekerpolis

Veelgestelde vragen over Beleggingsverzekering / woekerpolis

Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. Voor de beleggingsverzekering betaal je een premie. Meestal betaal je een periodieke premie (bijvoorbeeld maandelijks). Je kunt ook in één keer een bedrag storten (koopsom).

De verzekeraar belegt een gedeelte van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggingsfondsen. Daarnaast kunnen verschillende risico’s worden meeverzekerd. Dit kan een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden van de verzekerde zijn. Hiervoor wordt ook premie betaald.

Stuur deze vraag door

Naar welke andere producten kan ik mijn verzekering oversluiten?

Als je je beleggingsverzekering wilt oversluiten naar een nieuw product heb je verschillende mogelijkheden. Het is belangrijk om een product te kiezen dat past bij jouw persoonlijke situatie en het risico dat je bereid bent te lopen. Ook is het belangrijk om te letten op het verschil in dekking en voorwaarden tussen het oude en nieuwe product. Laat je daarom goed adviseren door een adviseur (link naar ‘wat moet ik weten over een hersteladvies van een financieel adviseur?’).

Voorbeelden van het soort producten waar je naar kan oversluiten zijn:

  • banksparen  
  • beleggingsverzekering  
  • beleggingsverzekering met garantie. 

Banksparen

Bij banksparen bouw je op een geblokkeerde rekening vermogen op. Vermogen voor bijvoorbeeld de aflossing van je hypotheek of als aanvulling op je pensioen. Je bouwt vermogen op door periodiek een bedrag over te maken waarmee je spaart of belegt. Als je kiest voor banksparen in de vorm van beleggen loop je meer risico. Het tegoed dat je opbouwt op je rekening kan je niet op elk moment opnemen. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden heb je recht op belastingvoordeel.
Bij banksparen heb je geen dekking bij overlijden. Als je wel een dekking wilt bij overlijden kan je een aparte overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Beleggingsverzekering

Je kan natuurlijk ook opnieuw kiezen voor een beleggingsverzekering. Nieuwe beleggingsverzekeringen kennen vaak lagere kosten maar de opbrengst op de einddatum blijft onzeker. Het is belangrijk om jezelf af te vragen of je meer of minder risico wil lopen dan in je oude beleggingsverzekering. Hoe offensiever het fonds dat je kiest om in te beleggen, hoe meer risico je loopt.

Beleggingsverzekering met garantie

Je kan ook kiezen voor een beleggingsverzekering met garantie. Je ontvangt dan een gegarandeerd bedrag op de einddatum. Als de beleggingsresultaten gunstig zijn, ontvang je een hoger bedrag. Er zijn verschillende vormen van garantie. Aan garantie zijn ook specifieke voorwaarden verbonden. Zo geldt deze vaak alleen als je tot de einddatum je premie (inleg) betaalt.

Stuur deze vraag door

Wat houden de compensatieregelingen in?

In de compensatieregelingen zijn voor beleggingsverzekeringen maximale kostenpercentages per jaar afgesproken. Als er meer kosten ingehouden zijn op jouw polis dan wat is afgesproken in de compensatieregelingen, dan kom je in aanmerking voor een vergoeding. Vrijwel alle verzekeraars hebben hun verzekerden hierover al geïnformeerd.

Als je meer wilt weten over de compensatieregeling en wat het maximale kostenpercentage voor jouw polis is, kun je het beste contact opnemen met jouw verzekeraar. Veel verzekeraars hebben op hun website informatie opgenomen over de compensatieregeling.

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik nagaan of de compensatie die ik heb ontvangen goed is berekend?

De compensatie is een afspraak tussen de diverse claimstichtingen en de verzekeraars. Daar staat de AFM buiten. Onderdeel van deze afspraken is dat accountants controleren of de verzekeraars de regelingen goed uitvoeren. De accountants controleren ook of de compensatie goed berekend wordt. De accountants rapporteren aan de claimstichtingen. Veel verzekeraars zetten het verslag van de accountants ook op hun website. Het is lastig om zelf na te gaan of de berekeningen voor jouw compensatie correct zijn, omdat deze berekeningen erg ingewikkeld zijn. Je kunt de verzekeraar wel vragen om een toelichting op de berekening.

De compensatieregeling is alleen gericht op compensatie van de eventueel teveel betaalde kosten voor de beleggingsverzekering. Het eventuele verlies op de beleggingen wordt niet gecompenseerd.

Stuur deze vraag door

Wat als ik het niet eens ben met het compensatievoorstel van de verzekeraar?

Als je het niet eens bent met de hoogte van jouw compensatie of je krijgt helemaal geen compensatie dan kan je een klacht indienen bij jouw verzekeraar. Als je er niet uitkomt met jouw verzekeraar dan kan je vervolgens twee wegen bewandelen voor het verhalen van schade op jouw verzekeraar.

Je kunt een klacht indienen, volg daarvoor de de klachtenprocedure.

Je kunt je ook voor kiezen om je aan te sluiten bij een belangenorganisatie. Meer daarover op de site van de Consumentenbond

Verzekeraars kennen ook regelingen voor schrijnende gevallen.

Stuur deze vraag door

Wat is de rol van de AFM bij de compensatie van te hoge kosten bij beleggingsverzekeringen?

De AFM heeft geen rol gespeeld bij het tot stand komen van de compensatieregelingen. Ook speelt zij geen rol in het uitkeren van de compensatie door verzekeraars. Wil je meer informatie over de compensatieregeling, neem dan contact op met jouw verzekeraar.

Veel verzekeraars hebben op hun website informatie opgenomen over de regeling. Wel ziet de AFM er op toe dat consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen en dat zij op de juiste wijze worden geadviseerd.

Stuur deze vraag door

Welke informatie krijg ik jaarlijks als ik een beleggingsverzekering heb afgesloten?

Vanaf 1 januari 2008 ontvang je, gedurende de looptijd, jaarlijks van de verzekeraar een overzicht van de opgebouwde waarde van jouw beleggingsverzekering (woekerpolis).

In dit overzicht kun je zien: 

  • hoeveel premie je hebt betaald 
  • hoeveel kosten in rekening zijn gebracht 
  • welk bedrag er is opgebouwd 
  • welk bedrag je gaat opbouwen.

Als je op het jaarlijkse waardeoverzicht ziet dat het behalen van het gewenste doelvermogen naar verwachting niet gaat lukken, omdat je te weinig gaat opbouwen, neem dan contact op met je adviseur.

Stuur deze vraag door

Wat houden de rendementstabellen in mijn jaarlijks waardeoverzicht in?

In de offertes, financiële bijsluiters en in het waardeoverzicht dat je jaarlijks gedurende de looptijd hoort te ontvangen, staan voorbeeldrendementen. Er moet een standaard rendement van 4% bruto worden gebruikt, een pessimistisch rendement en het historisch rendement. Dit is een rendement dat in de afgelopen jaren is behaald. In de praktijk kunnen de rendementen hoger of lager uitvallen.

De percentages geven inzicht welke rendementen behaald moeten worden om een bepaald doelvermogen te kunnen bereiken. Als je op het jaarlijkse waardeoverzicht ziet dat het behalen van het gewenste doelvermogen naar verwachting niet gaat lukken, neem dan contact op met je adviseur.

Stuur deze vraag door

Hoe zit het met de kosten bij hersteladvies?

Let op dat je niet teveel advieskosten betaalt. De AFM vindt dat de adviseur geen kosten mag rekenen:

  • Als je voor het advies terug gaat naar de adviseur die jou destijds de beleggingsverzekering heeft geadviseerd. 
  • Als je voor het advies naar de adviseur gaat die jouw polis heeft overgenomen van jouw oude adviseur (bijvoorbeeld bij faillissement).

Kosteloos advies geldt alleen voor het hersteladvies. Als je aanvullende diensten wilt afnemen, kan een vergoeding in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld wanneer jouw beleggingsverzekering bedoeld was voor de aflossing van je hypotheekschuld, maar je nu ook een advies over een pensioenaanvulling wilt.

Stuur deze vraag door