Terug

Zijn er bijzondere risico’s verbonden aan beleggen in vastgoed?

Ja. Naast de algemene risico’s van beleggen, gelden risico’s die specifiek zijn voor beleggen in vastgoed.

Behalve bij beursgenoteerde vastgoedfondsen kun je vaak niet zomaar uit een vastgoedbelegging stappen. In vergelijking met aandelen wordt vastgoed immers niet vaak verhandeld. Je legt je vaak vast voor een langere periode. Jouw geld kun je dan niet meer aan iets anders besteden. In slechte tijden is het moeilijk om vastgoed te verkopen en is de kans groot dat verkoop een lagere prijs oplevert dan verwacht. Dit werkt door in de participaties: deze zijn dan ook moeilijk te verkopen of alleen voor een lage prijs.

De waarde van vastgoed kan sterk fluctueren. Vastgoed kan fors minder waard worden door bijvoorbeeld dalende huurprijzen of door leegstand. De kwaliteit van het vastgoed waarin wordt belegd is moeilijk te beoordelen voor een gewone belegger. Ook is het niet altijd gemakkelijk vast te stellen of de beheerder een reële prijs heeft betaald of ontvangen voor het vastgoed, en wie er nog meer hebben geprofiteerd van de aan- of verkoop.

Bij beleggen in vastgoed wordt vaak ook veel geld geleend van een bank. Beleggingen in niet-beursgenoteerd vastgoed zijn extra risicovol omdat vastgoedfondsen veel gebruik maken van geleend geld van de bank. Tegenover iedere euro die jij en andere beleggers inleggen, wordt maximaal nog eens één tot twee euro extra geleend via een hypotheek van een bank. Jouw geld en het geleende geld van de bank wordt gebruikt om het vastgoed te kopen of te laten bouwen. Maar als de waarde van het vastgoed daalt, gaat de waarde van jouw inleg harder achteruit dan als er geen geld geleend zou zijn. En als het mis gaat, krijgt de bank als eerste schuldeiser als eerst zijn geld terug en is het erg onzeker of je jouw inleg terugkrijgt. Het prospectus gaat hier meestal op in. Als de rente op het geleende geld stijgt, maakt het fonds hogere kosten en dat gaat ten koste van de winst. Dit gaat ook op voor indirecte beleggingen in vastgoed omdat de onderliggende fondsen gebruik maken van geleend geld.

Ook als er helemaal geen geld wordt geleend bij een bank, moet je opletten. Dat kan een indicatie zijn van verhoogd risico. Een bank zorgt er namelijk voor dat de beleggingspropositie, het vastgoed en de aanbieder vooraf goed worden beoordeeld, voordat zij een lening vertrekken. Als deze bankscreening ontbreekt, is het product minder goed doorgelicht. Ook kan het zijn dat de bank juist niet bereid is te financieren omdat er sprake is van specifieke risico’s die de bank zelf niet wilt lopen. Extra reden om door te vragen bij de aanbieder over mogelijke risico’s.Naar alle veelgestelde vragen