Terug

De beleggingsinstelling waar ik in beleg verbiedt in- en uitstappen. Kan dat?

In het algemeen geldt dat de beleggingsinstelling transparant moet zijn over haar handelen. Fondsen kunnen in hun prospectus een beperkt aantal voorwaarden opnemen op basis waarvan zij het fonds (tijdelijk) kunnen sluiten. Als dit het geval is, moet het fonds de deelnemers uitleggen waarom ze deze maatregel hebben genomen. De deelnemers kunnen het fonds verzoeken om openheid van zaken te geven. Hoe dat moet te gebeuren, staat in het prospectus.Naar alle veelgestelde vragen