Terug

De beleggingsinstelling waar ik in beleg verbiedt in- en uitstappen. Kan dat?

In het algemeen geldt dat de beleggingsinstelling transparant dient te zijn over haar handelen. Fondsen kunnen in hun prospectus een beperkt aantal voorwaarden opnemen op basis waarvan zij het fonds (tijdelijk) kunnen sluiten. Indien dit het geval is, dan zal het fonds transparant moeten zijn richting haar deelnemers. Het fonds moet de deelnemers uitleggen waarom ze deze maatregel hebben genomen. De deelnemers kunnen het fonds verzoeken om openheid van zaken te geven. Op welke wijze dit dient te gebeuren zal in het prospectus vermeld staan.Naar alle veelgestelde vragen