Terug

Veelgestelde vragen over financieel advies

 

Veelgestelde vragen over Financieel advies

Hoe vind ik een goede adviseur?

Raadpleeg het AFM-register. In dit register kun je zoeken op naam of woonplaats en krijg je een overzicht van ondernemingen die beschikken over een AFM-vergunning.

In de waarschuwingenlijst staan de bedrijven waar je beter niet mee in zee kunt gaan.

De registratie in het AFM-register is overigens geen keurmerk. Het geeft aan dat de financiële onderneming voldoet aan alle wettelijke eisen om actief te mogen zijn op de financiële markten.

Stuur deze vraag door

Geeft mijn adviseur onafhankelijk advies?

De adviseur moet je vertellen hoe hij tot zijn advies komt en met welke aanbieders hij werkt. Zo weet je hoe onafhankelijk hij is. En zo kun je als klant het uiteindelijke advies beter op waarde schatten. Er zijn drie mogelijkheden.

 1. De adviseur is in dienst van één aanbieder.
  Het advies zal zich vaak beperken tot de producten van deze aanbieder. 
 2. De adviseur werkt samen met een aantal aanbieders.
  De adviseur zoekt binnen het beschikbare productassortiment naar een passende oplossing. De adviseur moet kunnen aangeven waarom een bepaalde aanbieder of product wordt geadviseerd. 
 3. De adviseur heeft geen verbondenheid met één of meerdere aanbieders.
  De adviseur kan vergelijkbare financiële producten van verschillende aanbieders in zijn analyse betrekken. Op basis van de analyse wordt een advies gegeven.
Stuur deze vraag door

Mogen er kosten worden berekend bij het afsluiten van een lening?

Voor het afsluiten van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet (consumptief krediet) mag een bemiddelaar jou geen rekening sturen. De bemiddelaar wordt betaald door de aanbieder (bank). Hij mag dus bijvoorbeeld geen administratiekosten of voorrijkosten berekenen. Een bemiddelaar mag wel kosten in rekening brengen voor een advies over verzekeringen die je naast een lening kunt afsluiten. Hiervoor moet hij wel eerst je toestemming hebben. Hij moet ook vertellen hoeveel dit advies kost.

De bemiddelaar mag jou niet verplichten om je te laten adviseren over verzekeringen. Verzekeringsadvies is ook niet gratis. Ga dus na of je naast de consumptieve lening wel advies over een verzekering nodig hebt.

Stuur deze vraag door

Welke vragen kan ik stellen over de beloning van een adviseur?

De volgende vragen kun je stellen:

 • Hoe betaal ik u? Bijvoorbeeld een vast tarief, uurtarief een maandelijks abonnement of provisie. Tip: bekijk voordat je de afspraak maakt de website van de financieel adviseur. Hierop vind je het dienstverleningdocument met informatie over de kosten.
 • Als ik wat voorwerk doe, wat betekent dat dan voor de prijs? Bijvoorbeeld formulieren alvast zelf invullen of op internet zoeken naar informatie.
 • Kunt u mij uitleggen welke verschillen er zijn in uw beloning voor de diverse producten? Waardoor worden de verschillen bepaald?
 • Met hoeveel aanbieders werkt u? En voor hoeveel verschillende productsoorten bemiddelt u?
 • Welke provisie ontvangt u voor schadeverzekeringen? De adviseur is verplicht het te vertellen.
 • Moet ik voor het advies in de toekomst ook betalen of zit dat bij de huidige prijs inbegrepen?

Heb je klachten over de informatie die je krijgt over de beloning? Meld dit dan via het contactformulier.

Stuur deze vraag door

Moet ik al betalen als ik alleen een paar vragen wil stellen?

Nu je als klant de adviseur voor sommige financiële producten rechtstreeks moet betalen, ontstaan er verschillende manieren waarop adviseurs de kosten van dienstverlening doorberekenen. De één zal een paar simpele vragen gratis beantwoorden, de ander zal dit niet doen. Als je huidige adviseur niet de gewenste service biedt, ben je vrij om een andere adviseur te zoeken.

De AFM vindt dat een paar eenvoudige vragen stellen aan je adviseur kosteloos moet kunnen, zeker als er provisie is betaald of als er nog steeds provisie wordt betaald aan de adviseur. Dit is anders als je een compleet advies wilt krijgen. Dan is het logisch dat de adviseur kosten in rekening brengt. Maar hij moet wel rekening houden met de provisies die al zijn betaald.

Stuur deze vraag door

Moet ik advieskosten betalen voor advies over mijn lopende beleggingsverzekering?

In twee gevallen vindt de AFM dat de adviseur geen kosten meer moet rekenen.

 • Als je voor het advies terug gaat naar de adviseur die jou eerder de beleggingsverzekering heeft geadviseerd.
 • Als je voor het advies naar de adviseur gaat die jouw polis heeft overgenomen van jouw oude adviseur (bijvoorbeeld bij faillissement).

In beide situaties heeft de adviseur provisie ontvangen voor jouw beleggingsverzekering. Deze beloning is ook voor de nazorg op het product. Hersteladviezen voor beleggingsverzekeringen zijn een vorm van nazorg. De AFM ziet graag dat de adviseurs hiervoor geen aanvullende kosten in rekening brengt.

Ga je naar een nieuwe adviseur? Dan zal hij kosten in rekening brengen voor het advies. Hij moet je na het eerste oriëntatiegesprek vertellen hoe je hem kunt betalen voor zijn advies. Er zijn een paar mogelijkheden: dit kan via een uurtarief, een vast tarief of een abonnement. Een inschatting van de kosten voor zijn advies legt hij vast in een document, dat je ontvangt na het eerste gesprek. Dit is een dienstverleningsdocument. De adviseur is verplicht je dit te geven.

Stuur deze vraag door

Moet ik betalen voor advies als de rentevasteperiode van mijn hypotheek afloopt?

Aan een nieuw rentevoorstel zijn geen kosten verbonden. Als je een serviceabonnement voor je hypotheek hebt afgesloten, mag je verwachten dat begeleiding bij afloop van de rentevasteperiode is inbegrepen. Je kunt akkoord gaan met het voorstel zonder advies van een adviseur.

De AFM vindt wel dat het verstandig kan zijn bij een nieuwe rentevaste periode met een adviseur te kijken of de hypotheek nog steeds past bij je huidige situatie.

In een adviesgesprek kan bijvoorbeeld aan de orde komen dat:

 • de overlijdensrisicoverzekering aangepast moet worden (of niet meer nodig is)
 • het opgebouwde vermogen te laag is om de gewenste of noodzakelijke aflossing te doen of dat het juist verstandig is extra aflossingen te gaan doen

Als de adviseur in het verleden provisie heeft ontvangen voor het bemiddelen van jouw hypotheek, verwacht de AFM dat de adviseur daar rekening mee houdt bij het bepalen van zijn tarieven.

Stuur deze vraag door