Terug

Wat is blockchaintechnologie?

Blockchaintechnologie is gebaseerd op het principe van openheid en een decentraal systeem. Een blockchain bestaat uit een netwerk van computers die niet het exclusieve eigendom zijn van één deelnemer. Via algoritmes beslissen alle deelnemers in het netwerk welke informatie valide is en welke niet, zoals transacties die via het netwerk worden uitgevoerd. Deze informatie wordt opgenomen in blokken die samen een keten vormen. Vandaar de term blockchain.

Alle deelnemers in het netwerk beschikken dus op ieder moment over dezelfde informatie in de blockchain, in de vorm van één gedeeld grootboek. Hierdoor wordt het onmogelijk voor individuele deelnemers om informatie te manipuleren.

Ontwikkelingen en trends

Er bestaan veel varianten van een blockchain, waarvan de uitgifte van crypto’s de bekendste toepassing is. Veel blockchains hebben een open karakter. Iedereen met toegang tot internet kan gebruik maken van zo’n blockchain, bijvoorbeeld om transacties te verrichten. De deelnemers in het netwerk verifiëren vervolgens deze transacties, en nemen de valide transacties op in de blockchain.

In potentie is blockchain een veelbelovende technologie, omdat het efficiëntie bevordert en kosten kan verlagen. Om dit potentieel te laten groeien is meer nodig dan alleen blockchain. De AFM vindt een goede digitale identiteit daarvoor een voorwaarde, zodat inzicht en vertrouwen worden gecreëerd.

Dat is goed voor consumenten. Producten en diensten kunnen daardoor goedkoper worden. De AFM wil deze positieve effecten graag accommoderen als zij bijdragen aan de missie van de AFM (een duurzaam financieel welzijn van beleggers en consumenten). Voor zover het onder toezicht van de AFM valt en er onduidelijkheden zijn over (specifieke) regelgeving, kunnen nieuwe en bestaande ondernemingen hun vragen stellen via de InnovationHub.

Risico's

De risico’s van blockchain liggen vooral in de toepassing van de techniek. De AFM waarschuwt voor de risico’s van crypto’s en ICO’s. Eén van die risico’s is het anonieme karakter van blockchaintechnologie. Dit maakt het moeilijk activiteiten te herleiden tot natuurlijke personen. Daardoor kan blockchaintechnologie worden ingezet voor illegale activiteiten zoals witwassen en fraude.

Visie AFM

De AFM ziet veel potentie in de toepassing van blockchaintechnologie. Crypto’s en ICO’s zijn slechts enkele van de toepassingen die gebruik maken van deze technologie. De technologie kan een opstap zijn naar een infrastructuur die nieuwe toepassingen en dienstverlening mogelijk maakt.

De blockchaintechnologie en de toepassing ervan is nog volop in beweging. De AFM ziet grote en kleine instellingen en startups deze nieuwe ruimte verkennen en dat is positief. De AFM is hierbij aangehaakt via Dutchchain (Blockchain hackathon), Dutch Blockchain Coalitie, TU Delft en via de Innovationhub van de AFM en DNB. Bij de laatste kunnen de grote en de kleine ondernemingen terecht voor ondersteuning in de complexe interactie tussen regelgeving en blockchain-gedreven innovatie.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over waarschuwingen

Betaalpasfraude en oplichting bij online bankieren

Phishing

Vooraf betalen voor lening

Ponzi- en piramidefraude