Terug

Het verlagen (of korten) van pensioenen

tekortVoor pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad is verlagen (ook wel korten genoemd) onvermijdelijk als andere maatregelen niet meer helpen of niet meer mogelijk zijn. Pensioenfondsen informeren hun deelnemers vooraf over een geplande verlaging.

Welke maatregelen kan een pensioenfonds nemen?

Een pensioenfonds moet genoeg vermogen aanhouden om de uitkeringen van zijn deelnemers te kunnen betalen. De verhouding tussen het vermogen en de pensioenen van deelnemers heet de dekkingsgraad. Deze moet altijd boven de 105% blijven. Wil je meer weten over de dekkingsgraad en korten, gaan dan naar de website van de Nederlandsche Bank.

Wil je meer weten wat de dekkingsgraad is van jouw pensioenfonds? Kijk dan op de website van jouw pensioenfonds.

Als de dekkingsgraad te laag is, dan kan het pensioenfonds de volgende maatregelen nemen:

  • Het pensioenfonds kan besluiten om de pensioenen niet meer te verhogen (niet indexeren) 
  • Het pensioenfonds kan de pensioenpremie verhogen
  • Het pensioenfonds kan de werkgever vragen extra geld te storten
  • Is de dekkingsgraad dan nog (te) laag, dan zal het pensioenfonds alle pensioenen moeten verlagen. Dit noemen we korten of afstempelen. Dan krijg je minder pensioen. De verlaging geldt meestal voor alle deelnemers, zowel voor de actieve deelnemers, de gepensioneerden, de ex-deelnemers en de ex-partners van (ex-) deelnemers.

Wanneer weet ik of mijn pensioen wordt verlaagd?

Pensioenfondsen informeren hun deelnemers zo vroeg mogelijk als er een grote kans bestaat dat er een verlaging komt. Ook als nog niet bekend is hoe hoog deze verlaging wordt. Als het pensioenfonds uiteindelijk besluit te gaan verlagen, dan moet zij één maand voordat deze verlaging plaatsvindt alle deelnemers informeren. Het pensioenfonds moet deelnemers ook informeren over de afwegingen die zijn gemaakt die tot deze verlaging hebben geleid.

Is de informatie die je over de verlaging ontvangt niet duidelijk? Vraag de pensioenuitvoerder om uitleg. Heb je een klacht over deze informatie, meld het bij de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel