Terug

Het verlagen (of korten) van pensioenen

tekortVoor pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad is verlagen (ook wel korten genoemd) onvermijdelijk als andere maatregelen niet meer helpen of niet meer mogelijk zijn. Pensioenfondsen informeren hun deelnemers vooraf over een geplande verlaging.

Welke maatregelen kan een pensioenfonds nemen?

Een pensioenfonds moet genoeg vermogen hebben om de uitkeringen van zijn deelnemers te kunnen (blijven) betalen. De verhouding tussen het vermogen en de pensioenen van deelnemers heet de dekkingsgraad. Deze moet vooralsnog  boven de 105% (ongeveer) blijven. Als de dekkingsgraad te laag is, dan kan het pensioenfonds de volgende maatregelen nemen:

  • Het pensioenfonds kan besluiten om de pensioenen niet meer te verhogen (niet indexeren) 
  • Het pensioenfonds kan de pensioenpremie verhogen
  • Het pensioenfonds kan de werkgever vragen extra geld te storten
  • Is de dekkingsgraad dan nog (te) laag, dan zal het pensioenfonds  pensioenen moeten verlagen. Dit wordt ook korten of afstempelen genoemd. Dan krijg je minder pensioen. De verlaging geldt meestal voor alle deelnemers, zowel voor de actieve deelnemers, de gepensioneerden, de ex-deelnemers als de ex-partners van (ex-) deelnemers.

Wil je meer weten over de dekkingsgraad en mogelijke maatregelen, gaan dan naar de website van de Nederlandsche Bank. Wil je weten wat de dekkingsgraad is van jouw pensioenfonds? Kijk dan op de website van jouw pensioenfonds.

Wanneer weet ik of mijn pensioen wordt verlaagd?

Pensioenfondsen informeren hun deelnemers zo vroeg mogelijk als er een grote kans bestaat dat er een verlaging komt. Ook als nog niet bekend is hoe hoog deze verlaging wordt. Als het pensioenfonds uiteindelijk besluit te gaan verlagen, dan moet zij één maand voordat deze verlaging plaatsvindt alle deelnemers informeren. Het pensioenfonds moet deelnemers ook informeren over de afwegingen die zijn gemaakt die tot deze verlaging hebben geleid. Gepensioneerden moeten drie maanden voor de verlaging al geïnformeerd zijn.  

Is de informatie die je over de verlaging ontvangt niet duidelijk? Vraag de pensioenuitvoerder om uitleg. Heb je een klacht over deze informatie, meld het bij de AFM.

Welke informatie moet ik krijgen als mijn pensioen wordt verlaagd?

De AFM vindt het belangrijk dat je persoonlijke informatie krijgt: wat betekent de verlaging voor jouw pensioen? Officieel moet de informatie over de verlaging van je pensioen correct, duidelijk en evenwichtig zijn.

  • Correcte informatie: informatie op de website van jouw pensioenuitvoerder, in nieuwsbrieven en andere algemene middelen moet juist zijn. En deze informatie moet overeenkomen met de persoonlijke informatie die je krijgt.
  • Duidelijke informatie: de informatie moet direct duidelijk maken dat het om een verlaging van jouw pensioeninkomen gaat. De informatie moet begrijpelijk zijn en laten zien wat de verlaging concreet (in euro’s) inhoudt. Zo kun je eventueel een aanpassing doen aan jouw pensioen als dat nodig is. Vraag jouw pensioenuitvoerder ook wát je kunt doen.
  • Evenwichtige informatie: jouw pensioenuitvoerder moet duidelijk zijn over de reden(-en) van de eventuele verlaging. Het kan door de lage rente komen maar ook bijvoorbeeld door iets dat alleen voor jouw pensioenfonds geldt. Denk ook aan vragen als waarom moet het ene fonds besluiten tot verlagen en het andere fonds niet.

Onduidelijke informatie?

Is de informatie die je over de verlaging ontvangt niet duidelijk? Vraag je pensioenuitvoerder om uitleg of neem contact op met een financieel adviseur. Heb je een klacht of signaaal over de informatie die je krijgt, meld het dan bij de AFM.

Kijk voor meer informatie naar de animatie hieronder die AFM en DNB voor pensioenuitvoerders hebben gemaakt.

Wat kan ik doen als mijn pensioen wordt verlaagd?

Een verlaging van je pensioen heeft directe gevolgen voor je inkomsten als je gepensioneerd bent. En als je nog niet met pensioen bent, kan de verlaging gevolgen hebben voor keuzes die je maakt over je pensioen. Kijk daarom goed wat de verlaging voor jouw persoonlijke situatie betekent. Bekijk je (verwachte) inkomsten en uitgaven en verdiep je in wat je daarin kunt of moet aanpassen.

Informatie delen

Delen via: deel